5 februari 2019 – Gelukkig Nieuwjaar!

versieringen Chinees Nieuwjaar
Versieringen voor Chinees Nieuwjaar zijn altijd fel en kleurrijk (credit: chinesenewyear.net)

In 2019 valt Nieuwjaarsdag in China op 5 februari 2019. Op deze dag is het Nieuwe Maan in de eerste Chinese maanmaand van het Chinese op de Maan gebaseerde kalendersysteem. De exacte tijd is 05:04 uur in de Chinese tijdszone.

Het teken voor het Chinese jaar 2019 is het Bruine Varken. De Chinese kalender combineert zon- maan- en een uit 60 stammen bestaand telsysteem. Dit 60 delen tellende kalendersysteem gebruikt de namen van de vijf elementen van Yin en Yang (Metaal, Water, Hout, Vuur en Aarde) en twaalf dieren. De vijf elementen zijn gekoppeld aan vijf kleuren: wit, zwart, groen, rood en blauw. De Chinezen gebruiken dus gekleurde dierennamen om de jaren te tellen. De naam voor 2019 is het Vrouwelijke Aarde Varken. Bruin is verbonden met de Aarde en daarom is 2019 het jaar van het Bruine Aarde Varken.

In de Chinese astrologie is de eerste dag van het Bruine Varken niet de Chinese Nieuwjaarsdag. De eerste dag van de Tijgermaand is de eerste dag van de Chinese astrologische kalender. Deze dag wordt de start van de lente genoemd en dat is de dag waarop de Zon de 315de graad van de tropische dierenriem bereikt. Deze dag valt ieder jaar rond 4 februari. Het Bruine Varken start in de Chinese tijdszone op 4 februari 2019. Dat betekent dat de Chinese Nieuwjaarsdag volgens de maankalender niet de eerste dag is van het Jaar van het Bruine varken. Een baby die geboren wordt op of na 4 februari 2019 heeft als teken Varken en niet Hond.

De Chinezen geloven dat de Gele Keizer (Huang Di) de voorvader van alle Han-Chinezen was. De Gele Keizer werd in 2697 voor Christus koning en daarom zal China op 5 februari 2019 aan het jaar 4716 beginnen. De Chinese kalender gebruikt ook een uit 60 delen bestaand systeem en in dit systeem is het Vrouwelijke Aarde Varken het 26ste teken. Sinds 4716 = (60 * 78) + 36 en daarom is 2019 het 4716de jaar volgens de Chinese jaartelling. het nieuwe jaar wordt dan ook wel aangeduid als het jaar 4716 Huang Di.

Ji Hai is Chinese Dierenriemnaam voor het jaar 2019 van de 60-delige Chinese kalender. Iedere dierenriem wordt gekoppeld aan een van de vijf Yin-Yang elementen. Ji is Yin Aarde. Hai is varken. 2019 is daarom Yin Aarde Varken. Yin is vrouwelijk en Yang is mannelijk. De kleur van Aarde is bruin. 2019 is daarom het jaar van het Vrouwelijke Bruine Aarde Varken.

De eerste stammen en takken van de Chinese kalender zijn gevonden in een document dat omstreeks 1739 voor Christus is geschreven. De oorspronkelijke stammen en takken werden alleen gebruikt voor het tellen van de dagen. Omstreeks 206 voor Christus, tijdens de Chin- en de Han dynastie, begon men dit systeem te gebruiken voor het tellen van maanden, uren en jaren. Door gebruik te maken van de informatie die men had over het veranderen van de seizoenen begonnen Chinese wetenschappers de tekens van de Dierenriem naar de vijf elementen om te zetten. De Theorie van de Vijf Elementen werd de basis voor de Chinese waarzeggerij.

Yin Aarde is natte grond, tuingrond of grond voor akkerbouw. Yin Aarde is vrouwelijk en is daarom geschikt voor bloemen, planten en gewassen. Yin Aarde is het 6de element van de 10 Hemelse Stammen. Yin Aarde is vlak land of laagland. Yin Aarde tolereert springende mensen die het vertrappelen. Dit duidt op een vriendelijke houding en liefde voor Moeder Aarde. De kenmerken voor Yin Aarde zijn stabiel, rustig, beleefd, kalm en emotioneel. De andere eigenschappen voor Yin Aarde zijn koppig, jaloers, achterdochtig, oneerlijk en uitdagend. Het vlakke land ligt te laag en daardoor kan Yin Aarde geen objecten zien die ver verwijderd zijn. Yin Aarde is daarom niet vooruitziend. De kleur van Yin Aarde is bruin en de positie van Yin Aarde is in het centrum.

Varken is het laatste teken van de 12 Aarde stammen. Varken maakt volgens de Theorie van de Vijf Elementen deel uit van de watergroep. Water is verbonden met wijsheid. Varken is verbonden met rivier en met stromend water. Een varken heeft wijsheid, toont initiatief en is energiek. Een varken is niet lui. November is de maand van het varken, het is ook de eerste maand van de winter. Dus Varken is koud water in de winter. In de Chinese I-Ching wordt water verbonden met gevaar. Als de rivier overloopt dan ontstaan er overstromingen. Het teken van varken is offensief en binnendringen. Varken bevat voornamelijk Yang Water en een beetje Yang Hout. Yang Hout is verbonden met hoge bomen, leider, baas en mijlpalen. De kenmerken van Varken zijn vriendelijkheid, leiderschap, genereus, grootmoedig en hartelijk.

Yin Aarde Varken is het 36ste teken van de 60 periodes. Yin Aarde is de Hemelse Stam en Varken is de Aardse Stam van de Chinese Dierenriemkalender. Omdat bruin de kleur is van Yin Aarde is het Yin Aarde Varken Jaar ook het Jaar van het Bruine Varken.

Yin Aarde staat voor natte grond of akkers. Volgens de Chinese Vijf Elementen is Varken ook Yang water. Yang water staat voor stromend water of een rivier. Het teken voor Yin Aarde Varken is dat van akkers die langs een rivier liggen. Akkers hebben water nodig om planten te laten groeien maar er is altijd een risico van overstromingen. Water betekent ook geld voor Yin Aarde en Varken zorgt voor de mogelijkheid om geld te verdienen voor Yin Aarde maar hebzucht naar geld kan leiden tot problemen.

Yin Aarde is natte akkergrond en als je die mengt met grote hoeveelheden water dan wordt het modder. Een varken wordt modderig en vies als het in de modder speelt. Als er veel water is dan wordt het een smerig en modderig Jaar van het Varken.

Aarde en Water hebben in de Chinese I-Ching twee combinaties. Water vloeit als een rivier over de grond en water is een bron voor leven. Mensen komen samen bij de rivier en dit is een teken van voorspoed. In het andere geval is het water onder de grond en zoeken mensen naar de bron van water. In de I-Ching betekent water gevaar, het is een teken voor oorlog of ruzie.

Varken bevat ook Yang Hout en dit betekent grote bomen of groot hout. Yang hout kan een boot op de rivier zijn. In de Theorie van de Vijf Elementen is water verbonden met wijsheid. Varken maakt je slimmer en als Yin Aarde je in de problemen brengt dan vindt je misschien een oplossing in Yang Hout.

2019 - Jaar van het Varken
2019 – Jaar van het Varken

Viering

De voorbereiden voor het nieuwe jaar zijn op 28 januari 2019 begonnen en duren tot oudjaarsavond. Deze periode wordt het Kleine Jaar genoemd. Het Chinese Nieuwjaar valt op 5 februari 2019 met het Lente festival. Deze periode eindigt op 19 februari 2019. Op 16 februari 2019 beginnen de voorbereidingen voor het Lantaarn festival en dit Lantaarnfestival wordt gehouden op 19 februari 2019.

新年快乐

(xīn nián kuài lè)

Gelukkig Nieuwjaar!

Eerste publicatie: 5 februari 2019