Astronomisch Nieuws

Astronomen vinden tientallen veranderlijke sterren in NGC 381

Astronomen van het Aryabhatta Research Institute of observational scienceS (ARIES) en het Physical Laboratory in India rapporteren de detectie van 57 veranderlijke sterren in het veld van de open sterrenhoop NGC 381.

De nieuw gevonden periodieke veranderlijke sterren in NGC 381
De kaart met de 57 periodieke veranderlijke sterren die in het gebied van NGC 381 zijn gevonden. De veranderlijke sterren zijn gemarkeerd door de cirkel en gelabeld met de ID’s van de sterren. De rechte klimming en declinatie worden aangegeven in graden. Credit: Maurya et al., 2022.

Open sterrenhopen, ontstaan uit dezelfde gigantische moleculaire wolk, zijn groepen sterren die door de zwaartekracht losjes met elkaar zijn verbonden. Tot nu toe zijn er meer dan 1000 in de Melkweg gevonden en wetenschappers zijn nog steeds op zoek naar meer in de hoop een verscheidenheid van deze stellaire groeperingen te vinden. Het uitbreiden van de lijst met bekende galactische open sterrenhopen en het in detail bestuderen ervan kan cruciaal zijn om ons begrip van het ontstaan en de evolutie van ons sterrenstelsel te verbeteren.

Het detecteren en bestuderen van veranderlijke sterren, vooral in open sterrenhopen, kan belangrijke aanwijzingen opleveren over aspecten van de structuur en evolutie van sterren. Het kan ook nuttig zijn om onze kennis over de afstandsschaal van het heelal te verbeteren.

Gelegen op een afstand van ongeveer 3700 lichtjaar in de richting van het sterrenbeeld Cassiopeia is NGC 381 (ook bekend als Collinder 10) een kleine open sterrenhoop van middelbare leeftijd (± 450 miljoen jaar). De sterrenhoop heeft een straal van ongeveer 15 lichtjaar en een massa van ongeveer 32,4 zonsmassa. Hoewel er verschillende onderzoeken aan NGC 381 zijn uitgevoerd is er nog steeds weinig bekend over het gehalte aan veranderlijke sterren.

Dat is de reden waarom een team van astronomen onder leiding van Jayanand Maurya van ARIES de eerste variabiliteitsstudie van NGC 381 en zijn omgeving heeft uitgevoerd. Ze gebruikten hiervoor de 1,3 meter Devasthal Fast Optical Telescope (DFOT) in India.

De gegevens werden gedurende 27 nachten verzameld over een periode van meer dan een jaar van 1 oktober 2017 tot 14 januari 2019. De DFOT-telescoop was hiervoor uitgerust met een 2k * 2k CCD met een groot gezichtsveld van ± 18’ * 18’ die geschikt is voor het zoeken naar variabiliteit.

Als resultaat identificeerde het team in totaal 57 periodiek veranderlijke sterren in het veld van NGC 381 en vijf daarvan bleken leden van de open sterrenhoop te zijn. De astronomen classificeerden deze veranderlijken op basis van de vorm van hun lichtcurven, periode, amplitude en locatie op het Herzsprung-Russel-diagram.

Volgens het onderzoek zijn 10 van de 57 geïdentificeerde veranderlijken eclipserende dubbelsterren – acht van het W UMa-type en twee van het Algol-type. In de steekproef zijn ook 15 roterende veranderlijke sterren en twee pulserende veranderlijken – een van het Delta Scuti-type en een van het Gamma Doradus-type – gevonden.

De overige 30 veranderlijke sterren konden niet in een bepaald type worden ingedeeld; daarom noemden de auteurs ze “diverse type-veranderlijken”. De auteurs van het artikel voegden eraan toe dat meer tijdreeksgegevens, aangevuld met spectroscopisch onderzoek, nodig zijn om deze veranderlijke sterren te identificeren.

Het artikel met hun bevindingen werd op 21 december 2022 op de arXiv pre-press server geplaatst.

Artikel: Jayanand Maurya et al, Investigating stellar variability in the open cluster region NGC 381, arXiv (2022). DOI: 10.48550/arxiv.2212.09386

Eerste publicatie: 31 december 2022
Bron: phys.org