Bewijs voor bestaan Planeet Negen neemt af

Credit: Pixabay/CC0 Public Domain
Credit: Pixabay/CC0 Public Domain

Een internationaal team van wetenschappers heeft geen bewijs gevonden van de clustering van trans-Neptuniaanse objecten als onderdeel van een poging om het idee van het bestaan van Planeet Negen te weerleggen. De groep heeft een artikel geschreven met een beschrijving van hun bevindingen en deze geüpload naar de arXiv-preprintserver.

In 2016 kondigde een team van onderzoekers van het California Institute of Technology aan dat ze bewijs hadden gevonden van een andere planeet aan de uiterste randen van ons zonnestelsel. Ze noemden het object Planeet Negen. Ze beweerden dat hun waarneming van een unieke clustering van trans-Neptuniaanse objecten voorbij de baan van Neptunus bewees dat een andere grote planeet zwaartekrachten op de objecten uitoefende.

Ze suggereerden verder dat de mogelijkheid dat d clustering die ze zagen een toeval slechts 0,007% was. Ze gingen zelfs zo ver dat ze de mogelijke grootte van de planeet berekenden. In deze nieuwe poging beweren de onderzoekers dat de unieke clustering die door het team van het CIT werd waargenomen te wijten was aan natuurlijke vooringenomenheid die inherent is aan de manier waarop trans-Neptuniaanse objecten worden waargenomen.

Omdat ze zover weg zijn, zijn ze alleen te zien als ze dicht bij de Zon staan. Om ze met een telescoop te kunnen vangen moeten astonomen zich op een bepaalde dag op een bepaald deel van de hemel concentreren en dit veroorzaakt een bias.

Om aan te tonen dat deze bias de waarnemingen van het CIT-team zou kunnen verklaren verkregen de onderzoekers gegevens van meerdere telescopen in verschillende delen van de wereld die waren gericht op 14 extreme trans-Neptuniaanse objecten, die geen van allen waren opgenomen in de studie van het CIT. Vervolgens analyseerden ze de gegevens die verband hielden met de elliptische paden van de extreme trans-Neptuniaanse objecten terwijl ze zich een weg baanden om de Zon en ze bouwden simulaties om aan te tonen dat ze niet representatief waren voor clusters van extreme trans-Neptuniaanse objecten die werden beïnvloed door de zwaartekracht van een grote onbekende planeet.

De onderzoekers suggereren dat de clustering die door het team van het CIT werd waargenomen een grote planetaire invloed leek te vertonen omdat de extreme trans-Neptuniaanse objecten die ze zagen zich toevallig op de plek bevonden waar het team hun telescopen op richtte. Ze erkennen dat hun werk het bestaan van Planeet Negen niet helemaal uitsluit maar ze suggereren dat het bestaan ervan veel onwaarschijnlijk is geworden.

Artikel: No Evidence for Orbital Clustering in the Extreme Trans-Neptunian Objects, arXiv:2102.05601 [astro-ph.EP]

 

Eerste publicatie: 18 februari 2021
Bron: phys.org