Astronomisch Nieuws

Ceres heeft veel meer organische moleculen dan verwacht

veel meer organische moleculen op Ceres dan gedacht
Deze rendering laat signalen op Ceres zien die duiden op de aanwezigheid van organisch materiaal. Credit: NASA/Rendering by Hannah Kaplan

 Op de dwergplaneet Ceres komen veel meer organische moleculen voor dan wetenschappers voorheen dachten.

Afgelopen jaar ontdekte de ruimtesonde DAWN van de NASA dat er organische verbindingen voorkomen aan het oppervlak van de dwergplaneet Ceres. Deze opwindende ontdekking riep direct vragen op over een eventuele bewoonbaarheid en het voorkomen van leven in een ver verleden. Nieuwe analyses van de gegevens tonen aan dat sommige gebieden op Ceres veel meer organische moleculen bevatten dan wetenschappers in eerste instantie dachten.

De nieuwe studie heeft niet alleen details over het voorkomen van organische verbindingen maar roept ook vragen op zoals waar die organische verbindingen vandaan komen. De studie kan wellicht gebruikt worden als een waardevolle template en bron voor toekomstige missies die organische verbindingen aan het oppervlak van Ceres gaan bestuderen.

Het is wel belangrijk om op te merken dat de aanwezigheid van organische moleculen niet betekent dat er leven bestaat of ooit heeft bestaan. Geologische processen aan het oppervlak of zelfs meteorietinslagen kunnen op een dwergplaneet zoals Ceres zorgen voor het ontstaan of het neerslaan van organische verbindingen. Wetenschappers zoeken wel nog steeds naar de herkomst van deze organische verbindingen.

De eerste organische verbindingen werden ontdekt met de Visible and Infrared (VIR) Spectrometer aan boord van de DAWN. Door het vergelijken van de gegevens van de VIR met golflengtes van organisch materiaal op Aarde vermoedden onderzoekers dat ongeveer 6 tot 10 procent van het signaal afkomstig zou kunnen zijn van organisch materiaal. De nieuwe analyse van de spectrale data geeft aan dat wellicht 40 tot 50 procent verklaard kan worden door organische verbindingen. Dat is een groot verschil met de 6 tot 10 procent die voorheen werden voorspeld.

De onderzoekers kwamen tot de nieuwe conclusie door de VIR-data van de DAWN te vergelijken met organische verbindingen die uit de ruimte afkomstig zijn en die via meteorieten op Aarde terecht zijn gekomen. Ze hebben dus een vergelijking gemaakt met data van buitenaardse afkomst in plaats van aardse gegevens omdat ze van mening waren dat gegevens van meteorieten die op Aarde zijn gevallen een grotere overeenkomst hebben met Ceres.

Deze nieuwe analyse van de data van de DAWN laat zien dat je compleet andere resultaten kan krijgen afhankelijk van het type organische materiaal dat je gebruikt om de data te vergelijken met de gegevens van Ceres.

Deze bevindingen zijn niet alleen belangrijk voor het onderzoek van Ceres maar ook voor missies die binnenkort asteroïden gaan onderzoeken die mogelijk ook organische verbindingen bevatten.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters.

 

Eerste publicatie: 23 juni 2018