De Eta Aquariden in 2019

Radiant eta Aquariden
De radiant van de Eta Aquariden. De radiant is het vluchtpunt van waaruit alle meteoren lijken te komen

De Eta Aquariden zijn actief tussen eind april en ongeveer half mei en ze vertonen vaak spectaculaire vallende sterren met lange nalichtende sporen. Dit jaar valt de piek van de meteorenzwerm op 8 mei 2019. De meteoren van de zwerm hebben een gemiddelde helderheid en we hebben dit jaar geluk met de Maan want die stoort rond het maximum niet.

Het maximum van de Eta Aquariden valt op 8 mei 2019 omstreeks 9 uur in de ochtend. De radiant staat dan bijna 40° boven de horizon. Vanuit Nederland is de zwerm het beste omstreeks 04.30-05.00 uur te bekijken. Na vijf uur begint het al te schemeren en de Zon komt omstreeks zes uur op. Helaas staat de radiant voor ons dan pas ongeveer 15 ° boven de horizon en dat zorgt er voor dat dit jaar de Eta Aquariden niet gunstig zijn voor ons. Omdat de zwerm een brede piek heeft kan je ook enkele dagen voor en na het maximum proberen een meteoor van deze zwerm te verschalken maar meer als een enkele meteoor zal het vermoedelijk niet zijn.

Waar te kijken?

De meteoren lijken allemaal van de ster Eta Aquarii af te komen, dit is een van de helderste sterren van het sterrenbeeld Aquarius – Waterman. Het punt waar de meteoren vandaan lijken te komen noemen we de radiant. Voor mensen op gemiddelde noordelijke breedtegraden zal deze radiant zich erg laag boven de horizon bevinden. Ben je ergens op deze breedtegraden dan moet je zorgen voor een vrije horizon richting het zuiden.

Mensen in de buurt van de evenaar zullen de meeste meteoren kunnen zien en bevindt je je op het zuidelijk halfrond dan is dat helemaal top. De radiant staat dan in het noorden. Op het zuidelijk halfrond nadert de juni solstice en dat betekent dat de nachten ook weer langer worden.

Hoe te kijken?

Eta Aquariden lijken allemaal uit hetzelfde punt te komen. Deze plek noemen we de radiant maar je moet niet rechtstreeks naar de radiant kijken om de meeste meteoren te kunnen zien. Als je dat wel doet dan is je waarschijnlijk de meteoren die de langste nalichtende sporen veroorzaken.

De beste manier om meteoren te kijken is liggende vanuit een gemakkelijke tuinstoel of stretcher. Op die manier kan je een groter deel van de sterrenhemel in de gaten houden en krijg je ook geen stijve nek van het turen.

Wat veroorzaakt de Eta Aquariden?

Meteorenzwermen zijn flitsen van stofdeeltjes die in de atmosfeer verbranden. Ze treden op als de Aarde de banen kruist van kometen die deze stofdeeltjes in hun baan om de Zon hebben achter gelaten. Daarom treden meteorenzwermen altijd op rond bepaalde datums en zien we ze altijd op specifieke plaatsen aan de sterrenhemel. De Eta Aquariden worden geassocieerd met de komeet van Halley maar hun baan komt niet meer overeen met de huidige baan van de komeet.

Alle meteoren verplaatsen zich weg van de baan van de komeet. Als ze de komeet verlaten doen ze dit met een iets andere snelheid en dat zorgt er voor dat hun baan een beetje verandert. Daarnaast speelt de zwaartekracht van de verschillende planeten in het zonnestelsel een grote rol maar ook stralingsdruk en interplanetair gas zijn van invloed op de baan van meteoren.

De Eta Aquariden produceren niet heel erg veel meteoren en omdat de radiant bij ons maar laag boven de horizon staat zullen we slechts een enkele echte Aquaride kunnen zien. De deeltjes zijn slechts ongeveer een millimeter groot dus ze zijn in onze atmosfeer verbrand voordat ze de grond kunnen raken.

Meteorieten, het gesteente uit de ruimte dat het tot de grond haalt, zijn vaak afkomstig van asteroïden. Die bewegen namelijk veel langzamer ten opzichte van de Aarde en ze komen vaak “van achteren”, alsof ze ons proberen in te halen.

 

Eerste publicatie: 1 mei 2019