Astronomisch Nieuws

De Grote Rode Vlek van Jupiter is kleiner dan ooit

De Grote Rode Vlek op Jupiter
Jupiter en zijn Grote Rode Vlek (credit NASA/Hubble)

Recente waarnemingen, gedaan met de Hubble Space Telescope, bevestigen dat de Grote Rode Vlek momenteel een doorsnede heeft van ongeveer 16500 kilometer. Dit is de kleinste diameter die ooit is gemeten. Waarnemingen die teruggaan tot het begin van de 19-de eeuw leverden een doorsnede van 41000 kilometer op, gemeten over de lengte-as van de vlek. Tijdens de scheervluchten van de Voyager 1 en Voyager 2 in 1970 werd de diameter bepaald op 23300 kilometer.

Vanaf 2012 onthulden waarnemingen van amateurastronomen een toename van de krimp op. De Grote Roe Vlek krimpt met een snelheid van ongeveer 930 kilometer per jaar en de vorm is veranderd van een ovaal in een cirkel. Er is nog geen verklaring gevonden voor de afname van de grootte van de Grote Rode Vlek

Nieuwe waarnemingen laten ziend at er nieuwe draaikolken worden toegevoegd aan de storm. Men vermoedt dat deze draaikolken verantwoordelijk zijn voor de versnelde verandering doordat ze de interne dynamica en energiehuishouding van de Grote Rode Vlek veranderen.

Waarneem-teams leggen zich nu toe op het bestuderen van deze kleine draaikolken en de interne dynamica van de Grote Rode Vlek om te ontdekken of deze draaikolken inderdaad in staat zijn veranderingen in de vlek teweeg te brengen.

Hubble fotografeerde Jupiter in 1995. Toen werd de grootte van de Grote Rode Vlek bepaald op 21000 kilometer. In 2009 werd de diameter berekend op ± 18000 kilometer.

Bron: Hubble Space Telescope 15 mei 2014