HerculesSpecials

03. De Hinde van Ceryneia

De Hinde van Ceryneia

Voor de derde opdracht droeg Eurystheus Hercules op hem de Hinde van Ceryneia te brengen. Ceryneia was een plaats ongeveer 75 kilometer van het paleis van Eurystheus in Mycenae. De hinde was het huisdier van de godin Diana.

Nu lijkt het een gemakkelijke opdracht voor Hercules om even een hinde neer te schieten maar deze hinde was een geval apart. Ze had gouden horens en hoeven van brons. Het was het heilige hert van de godin Diana. Diana was de godin van de jacht en de Maan. Het hert was het lievelingshuisdier van haar. Dit betekende dat Hercules het dier niet kon doden of verwonden zonder ruzie te krijgen met Diana. Dit risico wilde hij niet lopen want de ruzie met Hera was al erg genoeg.

Hercules joeg een heel jaar achter het hert aan. Tenslotte werd het hert moe en rustte het uit op de berg Artemisius. Van hieruit ging de hinde op weg naar de rivier de Ladon. Hercules realiseerde zich dat het hert dreigde te ontsnappen en hij schoot het neer toen het de rivier overstak. Hij ving het gewonde hert en met het beest op zijn schouders ging hij op weg naar Mycenae. Ongelukkig genoeg kwam hij op weg naar Eurystheus Diana en Apollo tegen.

Diana was uiteraard behoorlijk kwaad toen ze het gewonde hert zag. Ze stond op het punt om Hercules te straffen toen hij haar vertelde waarom hij het hert had neergeschoten. Hij vertelde haar dat hij het orakel moest gehoorzamen en de opdrachten van Eurystheus moest uitvoeren. Diana geloofde hem en ze genas de wond van het hert. Hercules droeg het beest levend naar Mycenae.