Zonnestelsel Nieuws

De kern van de Aarde heeft nog een extra kern

De binnenkern van de Aarde
De binnenkern van de Aarde heeft een eigen binnenkern met kristallen die in een andere richting zijn uitgelijnd. Credit: Lachina Publishing Services.

De binnenste kern van de Aarde heeft nog een kern en de specifieke eigenschappen van die kern duiden op een dramatische gebeurtenis in het verleden van onze planeet. Dit schrijven geowetenschappers van de Australian National University.

De vaste kern van de Aarde blijft, ondanks talrijke studies op het gebied van seismologie, geodynamica, minerale fysica en materiaalkunde, een van de meest raadselachtige delen van onze planeet.

Omdat de binnenkern slechts 1% van het totale volume van de Aarde uitmaakt en een temperatuur van meer dan 5000 graden Celsius heeft, is het begrijpen van de structuur, de huidige dynamiek en de evolutie van de binnenkern essentieel om de thermische geschiedenis van de Aarde te begrijpen.

Dit geeft met name inzichten in de dynamo van de Aarde. Zonder die dynamo zou er geen leven bestaan zoals wij dat tegenwoordig kennen. Het onderzoeken van de structuur van de binnenkern kan ook meer informatie verschaffen over de geschiedenis en de evolutie van de Aarde.

Traditioneel hebben we geleerd dat de Aarde vier hoofdlagen heeft: de korst, de mantel, de buitenkern en de binnenkern. Het idee dat er nog een andere laag was werd enkele tientallen jaren geleden al geopperd maar de gegevens hierover waren niet eenduidig.

Voor hun onderzoek maakten de wetenschappers van de Australian National University gebruik van data van de International Seismological Centre. Dit is een enorme database waarin seismologische instituten van over de hele wereld hun gegevens stoppen. Daarnaast werd er een zogenaamd buurtalgoritme gebruikt.

Om de duizenden modellen van de binnenkern te doorzoeken werd gebruik gemaakt van een slim zoekalgoritme. De resultaten van dit onderzoek zorgen er misschien voor dat de studieboeken herschreven moeten worden.

Alhoewel deze nieuwe laag zeer moeilijk is te bestuderen wijzen de verschillende eigenschappen op een nog onbekende dramatische gebeurtenis in de geschiedenis van de Aarde.

De onderzoekers vonden bewijs dat kan duiden op een verandering in de structuur van ijzer. Dit duidt wellicht op twee afzonderlijke afkoelingsgebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde.

De details van deze grote gebeurtenissen zijn nog een beetje een mysterie maar de wetenschappers hebben een stukje van de puzzel toegevoegd als het gaat om onze kennis over de binnenkern van de Aarde.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research: Solid Earth.

Artikel: J. Stephenson et al. Evidence for the Innermost Inner Core: Robust Parameter Search for Radially Varying Anisotropy Using the Neighborhood Algorithm. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, published online December 7, 2020;

 

Eerste publicatie: 9 maart 2021
Bron: diverse persberichten