HerculesSpecials

08. De Merries van Diomedes

De merries van Diomedes

Nadat Hercules de Kretenzische Stier had gevangen werd hij door Eurystheus op weg gestuurd om de mensen etende merries van Diomedes te vangen. Diomedes was een koning van de Tracische stam de Bistonen.

Volgens de verhalen van Apollodorus zeilde Hercules met een groep vrijwilligers over de Egeïsche zee naar Bistonië. Met zijn metgezellen overmeesterde hij de stalknechten die de merries verzorgden en de dreven de paarden richting zee. Tegen de tijd dat ze bij zee waren aangekomen realiseerden de Bistoniërs wat er was gebeurd. Ze stuurden een troep soldaten achter Hercules aan om de merries te heroveren. Om de handen vrij te hebben voor het gevecht droeg Hercules de merries over aan de jonge Abderos. Ongelukkig genoeg kon de jongeling de merries niet aan, ze sleurden hem mee totdat hij dood was.

Ondertussen bevocht Hercules de Bistoniërs, doodde hij Diomedes en joeg hij de anderen op de vlucht. Ter ere van de gedode Abderos stichtte hij de stad Abdera.

Onze held nam de merries mee terug naar Eurystheus maar die liet ze meteen vrij. De beesten zwierven rond totdat de zon de buurt van de Olympus kwamen. Hier werden ze verscheurd door wilde beesten.