De Tauriden

De radiant van de Tauriden
De radiant van de Noordelijke Tauriden bevindt zich in de buurt van de open sterrenhoop de Pleiaden.

De Tauriden is een meteorenzwerm die ons geen grote aantallen vallende sterren heeft te bieden maar de zwerm is wel bekend om zijn heldere, spectaculaire vuurballen. Voor waarnemers op het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond zijn er twee pieken te zien die op verschillende tijden zichtbaar zijn. De datums schuiven jaarlijks een beetje en dat heeft te maken met het geringe aantal meteoren. Tijdens het maximum zijn er slechts enkele meteoren per uur zichtbaar.

De Noordelijke Tauriden hebben hun maximum op 4 of 5 november. De Zuidelijke Tauriden hebben hun maximum op 11 of 12 november. De meteorenzwerm blijft actief tot het einde van november.

De Tauriden worden geassocieerd met de komeet Encke. Deze komeet heeft in zijn baan om de Zon een spoor van ijs en stof achtergelaten. In sommige jaren wordt deze stofbaan verstoord als Jupiter dicht in de buurt van deze stofbaan komt. Er zijn dan meer meteoren zichtbaar. Dit wordt een uitbarsting genoemd en de volgende is voorspeld voor 2019.

De meeste meteorenzwermen zijn afkomstig van hele kleine stofdeeltjes die verbranden in de atmosfeer van de Aarde maar berekeningen hebben aangetoond dat het stof van komeet Encke groot genoeg kan zijn om de grond te raken. Dergelijke meteorieten zijn echter nog nooit gevonden.

Omdat het slechts om enkele meteoren gaat is het lastig om de beste waarneemtijd aan te geven. De Tauriden zijn over een langere periode actief dus het is aan te bevelen om enkele weken achter elkaar deze zwerm proberen te bekijken. Waarnemers zullen dan ongetwijfeld ook meteoren zien die niet tot de Tauriden behoren. Deze meteoren hebben hun vluchtpunt niet in het sterrenbeeld Taurus – Stier liggen maar lijken elders vandaan te komen.

De Tauriden zijn nagenoeg overal ter wereld zichtbaar. Alleen waarnemers op de Zuidpool hebben pech. De meteoren lijken allemaal uit het sterrenbeeld Taurus – Stier te komen. Taurus is, uitgaande van het sterrenbeeld Orion, gemakkelijk te vinden. Zoek ten noordoosten van Orion naar een heldere rode ster. Dit is Aldebaran, het rode oog van de Stier.

Je hoeft overigens niet rechtstreeks naar het sterrenbeeld Stier te kijken. De vallende sterren zijn overal aan de sterrenhemel zichtbaar. Meteoren die dichter bij de radiant worden waargenomen zijn veel minder lang zichtbaar dus alles je alleen het sterrenbeeld Stier in de gaten houdt dan mis je misschien de meest opvallende vuurballen met lange nalichtende sporen. Om meteoren waar te nemen heb je geen bijzondere instrumenten nodig, je ogen zijn voldoende. Probeer storend stadslicht te mijden en zorg voor een vrije horizon. Je kan het beste een ligstoel gebruiken. Je kan dan op een comfortabele manier omhoog kijken en je kan op deze manier een groter gebied bekijken met meer kans op vallende sterren.

De Tauriden zijn afkomstig van de komeet Encke. Dit is een kort-periodieke komeet met een omlooptijd om de Zon van 3,3 jaar. De komeet werd voor het eerst in 1786 door Pierre Mechain waargenomen en werd omstreeks 1800 door Johann Franz Encke als periodieke komeet herkend.

Eerste publicatie: 1 november 2017