Hope maakt opnames van Mars in ultraviolet licht

Ultraviolette opnames van de atmosfeer van Mars
Valse kleurenopname gemaakt door het EMUS-instrument. Violet (102,6 nm) en blauw (121.6 nm) tonen de reflectie van zonlicht door een uitgestrekte wolk van waterstofatomen die de planeet omhuld. Groen (130,4 nm) toont de reflectie van zonlicht door zuurstofatomen in de bovenste atmosfeer. Oranje (135,6 nm) toont energetische elektronen die ervoor zorgen dat zuurstofatomen oplichten, vergelijkbaar met een tl-lamp. Rood (140 – 160 nm) toont een combinatie van emissies afkomstig van koolstofmonoxide moleculen. Credit: Emirates Mars Mission/EMUS.

 

De Emirates Mars Mission (EMM) is de eerste interplanetaire missie die door een Arabisch land is ondernomen. De ruimtesonde Hope kwam op 9 februari in een baan om Mars en op 20 februari 2021 werden de eerste wetenschappelijke opnames gemaakt door de Emirates Ultraviolet Spectrometer (EMUS) naar de Aarde gestuurd. EMU is een van de drie wetenschappelijke instrumenten aan boord van de Hope. Het Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRS) gaf de opnames afgelopen week vrij om te eren dat de ruimtesonde sinds een maand in een baan om Mars draait.

EMUS maakte de eerste serie opnames vanaf een hoogte van 36.000 kilometer. Iedere valse kleurenopname vertegenwoordigt licht dat op een andere ultraviolette golflengte is verzameld. Hiermee wordt informatie verkregen over de samenstelling van de bovenste delen van de atmosfeer van Mars. EMUS is het eerste instrument in een baan om Mars dat de mogelijkheid heeft om in het extreem ultraviolete gebied van het spectrum waar te nemen.

De EMUS spectrometer meet de globale kenmerken en variabiliteit van waterstof en zuurstof in de bovenste delen van de atmosfeer van Mars. De afbeeldingen tonen het gemeten signaal van verstrooid zonlicht van waterstof en zuurstof en de uitstoot van koolmonoxide in de thermosfeer van Mars, geproduceerd door de afbraak van water en kooldioxide in de atmosfeer.

Met EMUS kunnen wetenschappers op nieuwe manieren en op nieuwe golflengtes zien hoe de bovenste atmosfeer van Mars zich gedraagt. De waarnemingen van EMUS zullen de kennis van hoe de bovenste en onderste atmosfeer van Mars met elkaar verbonden zijn verbeteren en hoe de atmosfeer in de geschiedenis van het zonnestelsel langzaam verloren is gegaan.

Onderzoekers waren onder de indruk van hoe vergelijkbaar de beelden zijn vergeleken met de bestaande modellen. Alhoewel wetenschappers veel aspecten van de Marsatmosfeer kunnen voorspellen zijn er nog veel onbekenden die tijdens de missie zullen worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld hoe de atmosfeer in de loop van de tijd verloren is gegaan.

Tot nu toe heeft men al ongeveer 60 Gb aan data verzameld, afkomstig van alle drie de instrumenten. Naast gegevens van EMUS zijn er ook gegevens van EMIRS verkregen en zijn er al zeer gedetailleerde beelden van Mars gemaakt door de camera EXI.

Eerste publicatie: 17 maart 2021
Bron: spacedaily