Zonnestelsel Nieuws

Interstellaire bezoeker Borisov is bepaald niet de enige

Artist impressie komeet Borisov
Een artist impressie van hoe het oppervlak van de interstellaire komeet 2I/Borisov er mogelijk uit kan zien. Credit: ESO / M. Kormesser.

De recente ontdekking van de interstellaire komeet 2I/Borisov impliceert dat er meer interstellaire objecten dan niet-interstellaire objecten in de Oortwolk voorkomen terwijl in de nabijheid van de Zon het omgekeerde waar is. Dit schrijven de astronomen Amir Siraj en Avi Loeb in een onlangs gepubliceerd artikel.

Voor de detectie van de eerste interstellaire komeet hadden we geen idee hoeveel interstellaire objecten er in ons zonnestelsel waren, maar de theorie over de vorming van planeetstelsels suggereert dat er minder bezoekers zouden moeten zijn dan permanente bewoners, aldus Siraj in het artikel.

Nu merkt men pas dat er aanzienlijk meer bezoekers zouden kunnen zijn. De berekeningen gemaakt met behulp van conclusies getrokken uit 2I/Borisov, bevatten aanzienlijke onzekerheden. Maar zelfs als die in overweging worden genomen prevaleren interstellaire bezoekers boven objecten die inheems zijn in het zonnestelsel. Volgens Siraj hebben we gewoon de technologie nog niet om ze te zien.

Bedenk dat de Oortwolk een gebied omspant dat zo’n 200 miljard tot 100 biljoen kilometer verwijderd is van de Zon en, in tegenstelling tot de sterren, produceren objecten in de Oortwolk niet hun eigen licht.

Die twee factoren zorgen ervoor dat puin in de buitenste delen van ons zonnestelsel ongelooflijk moeilijk is te zien.

Interstellaire objecten in het gebied in het zonnestelsel waar de planeten zich bevinden zouden zeldzaam zijn maar de resultaten van de onderzoekers tonen volgens hun wel aan dat ze vaker voorkomen in de donkere uithoeken van de Oortwolk.

Waarnemingen met technologie van de volgende generatie kunnen helpen de resultaten van het team te bevestigen. De overvloed aan interstellaire objecten in de Oortwolk suggereert dat er veel meer puin is overgebleven van de vorming van planeetsystemen dan voorheen werd gedacht.

Volgens de onderzoekers tonen hun bevindingen aan dat interstellaire objecten interessante beperkingen kunnen stellen aan de ontstaansprocessen van planetenstelsels omdat hun impliciete overvloed vereist dat een aanzienlijke hoeveelheid materiaal wordt uitgestoten in de vorm van planetesimalen.

Samen met observatiestudies van protoplanetaire schijven en computationele benaderingen van planeetvorming zou de studie van interstellaire objecten kunnen helpen de geheimen te ontrafelen van hoe ons planetenstelsel, en anderen, zijn ontstaan.

Artikel: A. Siraj & A. Loeb. 2021. Interstellar objects outnumber solar system objects in the Oort Cloud. MNRASL 507 (1): L16-L18

Eerste publicatie: 25 augustus 2021
Bron: Sci-News