Jupiter

Jupiter – enkele feitjes op een rij

Jupiter en zijn manen
Op 24 januari 2015 vond er een zeldzame overgang van drie manen en hun schaduwen. Linksonder zien we Europa, Callisto bevindt zich boven en rechts van Europa nadert Io de oostelijke rand van Jupiter. Link sop de afbeelding de schaduw van Europa, de schaduw van Callisto zien we rechts. (Afbeelding credit:  NASA/ESA/Hubble Heritage Team)

Jupiter is de grootste planeet in het zonnestelsel met een massa die 318 maal zo groot is als die van de Aarde. Als je de massa van alle andere planeten bij elkaar combineert tot een nieuwe planeet dan nog zou Jupiter ruim 2,5 maal groter zijn.

Straal, diameter en omtrek

Jupiter heeft een gemiddelde straal van 69.911 kilometer, dat is ongeveer 1/10 van de diameter van de Zon. Omdat de planeet erg snel om zijn as draait – 9,8 uur – is de planeet aan de evenaar groter dan aan de polen. Aan de evenaar is de diameter 142.984 kilometer maar meet je over de polen heen dan is de diameter nog maar 133.708 kilometer.

Loop je over de evenaar een rondje om Jupiter heen dan leg je een afstand af van 439.264 kilometer, dat is meer dan 10 keer de afstand om de Aarde heen.

Dichtheid, massa en volume

Jupiter is een gasplaneet die voornamelijk uit waterstof en helium bestaat. Het gewicht van de planeet bedraagt 1,9*1027 kilogram. Dat is aanzienlijk meer dan de Aarde maar de dichtheid is slechts 1/5 van die van de Aarde: 1,326 g/m3. Dat komt omdat de planeet uit gas bestaat in plaats van gesteente.

Het volume van Jupiter bedraagt 1.431.281.810.739.360 kubieke kilometer en dat is 1321 keer meer dan de Aarde.

De oppervlakte van de planeet bedraagt 6,1419*1010 vierkante kilometer en dat is 120 keer meer dan de Aarde.

De samenstelling van Jupiter lijkt op die van de Zon maar de planeet zou 75 keer meer massa moeten hebben om waterstof in helium om te kunnen zetten door middel van kernfusie. De massa van gasreuzen die momenteel bij andere sterren worden ontdekt en die vaak nog groter zijn dan Jupiter worden in Jupitermassa’s uitgedrukt.

Jupiter is de grootste planeet in het zonnestelsel met een massa van ongeveer 318 maal die van de Aarde. Als je de massa van alle andere planeten combineert tot één nieuwe planeet dan is Jupiter nog 2,5 keer groter dan die nieuwe planeet.

Straal, diameter en omtrek

Jupiter heeft een gemiddelde straal van 69.911 kilometer, ongeveer 1/10 van de straal van de Zon. Echter door de snelle rotatie van 9,8 uur is de planeet aan de evenaar groter dan gemeten over de polen. Over de evenaar gemeten is de diameter 142.984 kilometer maar meet je over de polen heen dan is de diameter nog “slechts” 133.708 kilometer.

Als je over de evenaar een rondje om de planeet wil lopen dan heb je 439.264 kilometer af te leggen en dat is meer dan tien keer de omtrek van de Aarde als je die over de evenaar meet.

Omdat Jupiter een gasplaneet is is er geen sprake van een aanraakbaar oppervlak. Er zijn dus geen bergen en valleien op de planeet.

 

Eerste publicatie: 25 november 2012
Laatste wijziging: 19 oktober 2019

Meer over Jupiter