Mogelijk proto-ring in ontwikkeling om Mars?

MOM fotografeert Mars
Opname van Mars gemaakt door de Indiase Mars Orbiter Mission. De grijze vlek rechtsboven is een enorme zandstorm. (copyright ISRO)

Onderzoekers van het Physical Research Institute in India die gegevens bestuderen die door de Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) van de NASA naar de Aarde zijn gestuurd hebben mogelijk bewijs gevonden dat er in een baan om Mars een proto-ring aan het ontstaan is.

Wetenschappers speculeren al jaren over dat Mars over 20 tot 70 miljoen jaar twee ringen rond zijn evenaar zal hebben die veel lijken op wat we tegenwoordig waarnemen bij Saturnus. Deze ringen worden veroorzaakt doordat het materiaal waarvan de twee manen van Mars zijn gemaakt instabiel is en de manen uit elkaar getrokken worden als ze over miljoenen jaren als gevolg van de zwaartekracht, dichter bij Mars komen. Het lijkt er op dat dit proces nu al is begonnen. In het nu gepubliceerde onderzoek hebben de onderzoekers bewijs gevonden in de gegevens van de MAVEN dat er nu al stof in een baan om Mars zweeft dat mogelijk van één of beide manen afkomstig is.

Mars heeft twee kleine manen die Phobos en Deimos worden genoemd.

De gegevens van de MAVEN hadden al eerder aangetoond dat Mars wordt omringd door een wolk van stof maar het is nog niet duidelijk hoe groot de stofdeeltjes precies zijn. Wetenschappers denken dat het meeste stof dat de ruimte in wordt geworpen als de planeet en zijn manen worden getroffen door asteroïden zo klein is, dat de deeltjes voor de zonnewind worden weggevoerd. In de nieuw uitgevoerde studie werden stof en rotsdeeltjes die gevonden zijn in de bovenste lagen van de atmosfeer van Mars vergeleken met deeltjes die door modellen worden voorspeld. Hieruit blijkt dat het meeste stof in de wolk om de planeet een interplanetaire oorsprong heeft. Maar er was ook een klein deel (ongeveer 0,6%) dat vermoedelijk afkomstig is van één of van beide manen.

De onderzoekers wijzen er nadrukkelijk op dat het waarnemen van deeltjes van de manen in een wolk om de planeet geen bewijs is voor de ontwikkeling van een proto-ring maar ze geven aan dat het wel mogelijk is. Of dit daadwerkelijk aan het gebeuren is kan alleen maar vastgesteld worden door een ruimtesonde naar Mars te sturen die in staat is het materiaal in de stofwolk om de rode planeet grondig te bestuderen.

 

Eerste publicatie: 21 februari 2017
Bron: phys.org

Meer informatie: More information: J.P. Pabari et al, Estimation of micrometeorites and satellite dust flux surrounding Mars in the light of MAVEN results, Icarus (2017). DOI: 10.1016/j.icarus.2017.01.023