NASA start de 45-daagse aftelperiode voor de Opportunity

Marsrover Opportunity
Marsrover Opportunity. Credit NASA/JPL

De door zonne-energie aangedreven marsrover Opportunity zwijgt sinds er in juni 2018 een planeet omvattende stofstorm opstak op Mars. Nu de lucht aan het opklaren is, is de vraag of de rover weer tot leven zal komen.

Op 30 augustus 2018 deelde de NASA mede dat ze binnenkort met een 45-dagen durende poging zouden starten om het contact met de Opportunity te herstellen. Serieuze pogingen zouden worden gestart als de doorlatendheid van de atmosfeer (tau genoemd) boven de locatie waar de rover zich bevindt beneden een waarde van 1,5 zou bevinden. Deze waarde zou twee keer moeten worden bereikt met een tussenpoos van een week tussen de metingen. Op 10 september 2018 zei de NASA dat dit was bereikt en dat de lucht boven de rover aan het opklaren is. In de hoop op een reactie stuurt het team van de Opportunity van het Jet Propulsion Laboratory van de NASA driemaal per week een commando naar de Opportunity. Deze frequentie wordt nu, gedurende 45 dagen, verhoogd naar meerdere keren per dag.

De 14 jaar oude marsrover is sinds begin juni, toen een enorme stofstorm op stak op Mars, stil. De rover is uitgerust met zonnepanelen en heeft zonlicht nodig om te kunnen functioneren. Er is wel een kleine accu aan boord die de instrumenten op temperatuur kan houden maar het is onbekend of die na de lange periode zonder zonlicht voldoende energie over heeft.

Tijdens deze stilteperiode van de rover zijn de gemoederen een beetje opgelaaid. Toen de NASA voor het eerst aankondigde dat de rover 45 dagen kreeg om zich te melden riepen verschillende mensen dat dit veel te kort was. Toen de marsrover Spirit er mee stopte heeft de NASA in 2010 en 2011 10 maanden lang geprobeerd om het contact te herstellen. Opportunity nu 45 dagen geven na een dergelijke zware storm lijkt er volgens veel mensen op dat NASA van de gelegenheid gebruik maakt om de stekker uit het project te trekken.

De laatste mededelingen van de NASA waren mogelijk daarom wat voorzichtiger geformuleerd: het wetenschapsteam gaat driemaal per week een commando naar de rover sturen om te kijken of die wakker is en die commando’s worden uitgebreid om rekening te houden met bepaalde mogelijk complexe omstandigheden die te maken hebben met een defect van de klok van de rover. Deze pogingen gaan door tot in januari 2019.

Toen destijds de Spirit tot leven moest worden gewekt was het een technisch probleem waardoor de rover actief tot communicatie moest worden gedwongen. Opportunity heeft hier echter geen last van. Als er contact komt met de rover dan is dit waarschijnlijk het resultaat van het passief luisteren naar de rover en dat zal de NASA tot in januari 2019 blijven doen.

 

Eerste publicatie: 17 september 2018
Bron: NASA