Astronomisch Nieuws

Nieuwe, zwakke, verre en koele bruine dwerg gevonden

Een internationaal team van astronomen heeft met behulp van de James Webb Space Telescope een nieuwe zwakke, verre en koude bruine dwerg gevonden. Het nieuw gevonden object, genaamd GLASS-JWST-BD1, blijkt ongeveer 31 keer zwaarder te zijn dan Jupiter. De ontdekking wordt gedetailleerd beschreven in een artikel dat op 19 juli op de ArXiv-preprint server werd geplaatst.

JWST vindt nieuwe, koele, verre bruine dwerg
Image cutouts of GLASS-JWST-BD1. Credit: Nonino et al., 2022.

Bruine dwergen zijn objecten die het midden houden tussen planeten en sterren. Astronomen zijn het er over het algemeen over eens dat het substellaire objecten zijn met een massabereik tussen 13 en 80 Jupiter-massa’s. een subklasse van bruine dwergen (met effectieve temperaturen tussen 500 en 1500 Kelvin) staat bekend als T-dwergen en vertegenwoordigt de koelste en minst lichtgevende substellaire objecten die tot nu toe zijn gedetecteerd.

Onderzoek van T-dwergen zou astronomen kunnen helpen objecten nabij de betwiste planeet/ster-grens, bijvoorbeeld gigantische exoplaneten, beter te begrijpen. Hoewel er tot nu toe veel bruine dwergen zijn gevonden komen T-dwergen niet zo veel voor. Er zijn er momenteel ongeveer 400 bekend.

Nu meldt een groep astronomen onder leiding van Mario Nonino van het Astronomisch Observatorium van Triëst in Italië de vondst van een nieuwe bruine dwerg die hoogstwaarschijnlijk tot de T-klasse behoort. De ontdekking werd gedaan als onderdeel van het Looking GLASS (GLASS-JWST)-project – een JWST Early Science (ERS)-project gerucht op de massieve cluster van sterrenstelsels Abell 2744. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het NIRSPEC-instrument (Near-Infrared Spectrograph) en het NIRESS-instrument (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) van de Webb.

De onderzoekers schrijven in hun artikel:

We presenteren de toevallige ontdekking van een T-type bruine dwergkandidaat in JWST-NIRCam-waarnemingen van het Early Release Science Abell 2744 onderzoek. De ontdekking werd mogelijk gemaakt door de gevoeligheid van JWST bij golflengten van 4 µm en de panchromatische 0,9 – 4,5 µm dekking van de spectrale energieverdeling.

Volgens het onderzoek heeft GLASS-JWST-BD1 een massa van ongeveer 31,43 Jupiter-massa’s en een effectieve temperatuur van ongeveer 600 Kelvin. De leeftijd van deze bruine dwerg wordt geschat op 5 miljard jaar.

Vergelijking met theoretische modellen suggereert dat GLASS-JWST-BD1 een laat-type T-dwerg is. De afstand werd bepaald op 1850 tot 2350 lichtjaar in een richting die loodrecht op het Galactische vlak staat. De resultaten geven aan dat dit object waarschijnlijk een lid is van de galactische dikke schijf of halo-populatie.

Om de aard van de T-dwerg te bevestigen zijn nadere onderzoeken van GLASS-JWST-BD1 nodig. Met name kinematische of chemische abundantiegegevens zijn nodig om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van het object,

In afsluitende opmerkingen onderstrepen de auteurs van het artikel hoe hun ontdekking het vermogen van de JWST aantoont om verre galactische stellaire en substellaire objecten met een lage massa te onderzoeken.

Artikel: M. Nonino et al, Early results from GLASS-JWST. XIII. A faint, distant, and cold brown dwarf. arXiv:2207.14802v1 [astro-ph.SR], arxiv.org/abs/2207.14802

Eerste publicatie: 11 augustus 2022
Bron: phys.org