Verouderde sterrenbeelden

Noctua – de Uil

Het sterrenbeeld Noctua wordt maar zeer zelden genoemd. Ooit werd de uil geplaatst op het einde van de staart van het sterrenbeeld Hydra – Waterslang. De herkomst van dit sterrenbeeld is onbekend. In de sterrenatlas Geography of the Heavens van de Amerikaanse astronoom Elijah Burrit uit het begin van de negentiende eeuw vinden we een afbeelding van Noctua. Het lijkt erop alsof Noctua de vervanger is van het sterrenbeeld Turdus Solitarius uit de steratlas van Johann Bode.

Noctua uit de steratlas van de Amerikaanse astronoom Burritt

Noctua – uit Urania’s Mirror (ca. 1825) samen met de sterrenbeelden Corvus, Crater, Sextans, Hydra, Lupus, centaurus, Antlia, Pyxis en de niet meer erkende sterrenbeelden Felis en Argo Navis.

Eerste publicatie: 29 juli 2009
Laatste keer gewijzigd op: 26 februari 2017