Zon

Onze Zon is verrassend constant gedurende het minimum

De Nobeyama radiotelescopen in Japan
De Japanse telescopen die sinds 1957 op een aantal microgolflengtes de Zon in de gaten houden. Credit: NAOJ/Nagoya University/JAXA

Zestig jaar aan zonnewaarnemingen laten zien dat, ofschoon een maximum in de activiteit van de Zon sterk kan verschillen, de minima van de zonneactiviteit verrassend constant zijn.

Onze zon kent een 11-jarige cyclus waarin de activiteit varieert. Tijdens een maximum zijn er meer zonnevlekken en is de activiteit van de Zon groter en zendt de Zon ook meer geladen deeltjes de ruimte in. In een minimum is het oppervlak van de zon glad met veel minder zonnevlekken en minder activiteit.

De activiteit van de Zon kan ook weergegeven worden door de hoeveelheid microgolfstraling te meten en naar nu blijkt bleef het niveau van de microgolfactiviteit en de specifieke golflengtes van de straling tijdens de laatste vijf minima gelijk.

De Zon wordt sinds 1957 op microgolflengtes in de gaten gehouden. De waarnemingen startten met behulp van een telescoop van de Nogoya Universiteit van Japan. Deze telescoop werd in 1994 op de Nobeyama campus van het National Astronomical Observatory van Japan geplaatst maar de sensoren bleven gericht op de Zon.

Naast waarnemingen van zonnevlekken zijn uniforme lange-termijn waarnemingen van de Zon eigenlijk zeldzaam. Volgens de onderzoekers is het zinvol om naar trends te kijken die verder gaan dan een enkele cyclus van de Zon.

Grote voordeel van microgolven is dat ze, anders dan zonnevlekken en andere activiteit op de Zon, ook kunnen worden waargenomen als het bewolkt is.

Het onderzoek werd op 12 oktober 2017 gepubliceerd in het tijdschrift The Astrophysical Journal. De onderzoekers schrijven daarin dat de microgolven de gemiddelde atmosferische structuur in het bovenste deel van de atmosfeer, de chromosfeer, reflecteren. Deze bevindingen tonen aan dat de energie die beschikbaar is voor opwarming van de atmosfeer hetzelfde is als tijdens een minimum, zelfs als ze een totaal anders gedrag vertonen tijdens een maximum.

Het onderzoek is een belangrijke stap in het begrijpen van het ontstaan en v ersterken van de magneetvelden op de Zon die verantwoordelijk zijn voor het opwekken van zonnevlekken en andere activiteit van de Zon.

Eerste publicatie: 19 november 2017
Bron: diverse persberichten

Meer over de Zon