Jupiter - manen

Orthosie – maan van Jupiter

Orthosie is een lid van de Ananke-groep. Dit is een groep manen die vergelijkbare banen beschrijven en die waarschijnlijk een gezamenlijke oorsprong hebben. De groep manen is vermoedelijk ontstaan uit een asteroïde die in brokstukken uit elkaar is gevallen. Mogelijk door een botsing met een ander hemellichaam, mogelijk door getijdenwerking van Jupiter. Het grootste brokstuk is nu de maan Ananke, de overige brokstukken vormen de andere 15 manen van de Ananke-groep.

Alle manen van de Ananke-groep draaien in een retrograde baan om Jupiter heen. De banen zijn excentrisch en ze hebben een grote inclinatie ten opzichte van het equatorvlak van Jupiter. De manen zijn allemaal te klein om voldoende massa te hebben om bolvormig te zijn dus ze hebben vermoedelijk allemaal een onregelmatige vorm.

Orthosie heeft een gemiddelde diameter van één kilometer en draait op een gemiddelde afstand van 21,2 miljoen kilometer om Jupiter heen. De maan heeft ongeveer 623 dagen nodig voor één omwenteling om de planeet.

Ontdekking

Orthosie is op 11 december 2001 ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt en J. Kleyna vanaf de Mount Kea sterrenwacht op Hawaii.

Naamgeving

De originele aanduiding is S/2001 J9, later is de maan hernoemd naar Orthosie. Zij was een dochter van Jupiter en Themis. Orthosie betekent “geluk”.

Orthosie in cijfers
Ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
Datum ontdekking 11 december 2001
Gemiddelde afstand tot Jupiter 21.164.000 km
Periapsis (dichtste nadering tot Jupiter) 15.280.408 km
Apoapsis (grootste afstand tot Jupiter) 27.047.592 km
Jaar 1,704449008 Aardse jaren
622,55 Aardse dagen
Omtrek baan 130.369.596,18 km
Gemiddelde baansnelheid 8.725,5 km/u
Baan excentriciteit 0,278
Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan 145,937°
Gemiddelde straal 1,0 km (uitgaande van albedo = 0,04)
Omtrek aan de evenaar 6,3 km
Volume 4 km3
Massa 14.986.684.330.972 kg
Dichtheid 2,6 g/cm3
Oppervlakte 12,57 km2
Zwaartekracht aan de oppervlakte 0,001 m/s2
Ontsnappingssnelheid 5 km/u
Lengte van de dag onbekend

Eerste publicatie: 17 februari 2013
Laatste keer gewijzigd op: 14 september 2016