Wat is de stellaire magnitude?

De helderheid van sterren en planeten wordt vaak uitgedrukt in een magnitude. Het woord magnitude in de sterrenkunde, tenzij anders aangegeven, verwijst meestal naar de schijnbare helderheid of de schijnbare visuele magnitude van een object aan de sterrenhemel. De intrinsieke helderheid van sterren wordt uitgedrukt in de absolute magnitude of ook wel de lichtkracht. In dit artikel gebruiken we de magnitude als we het hebben over de schijnbare visuele helderheid van een object.

Continue reading

Wat zijn sterrenbeelden?

Waar denk je aan als je ‘s nachts naar de sterrenhemel kijkt en de sterrenbeelden ziet staan? Zie je allemaal patronen die onze voorouders ook zagen en die ze een naam hebben willen geven? De meeste mensen kunnen tenminste één sterrenbeeld benoemen en maar weinig mensen weten de verhalen over hun ontstaan. Wie waren de eerste mensen die sterrenbeelden benoemden? Waar komen de namen van de sterrenbeelden vandaan? Hoeveel sterrenbeelden zijn er eigenlijk?

Continue reading

Wie was Nicolas Copernicus?

Als het aankomt over het begrijpen van onze plaats in het heelal dan zijn er maar een paar wetenschappers die daar een grote invloed op hebben gehad. Eén van de astronomen die een hele belangrijke rol hierin hebben gespeeld is Nicolas Copernicus. Hij stelde een heliocentrisch model op van het heelal. Zijn ontdekking dat de Aarde en de planeten om de Zon draaien zorgde voor een intellectuele revolutie met verstrekkende gevolgen. Zijn ideeën zorgden er voor dat mensen anders tegen de planeten en sterren aan gingen kijken. Zijn ideeën over het heelal waren van grote invloed op wetenschappers als Johannes Kepler, Isaac Newton maar ook Galileo Galilei.

Continue reading

Astronomen

Astronomen Korte biografieën van een aantal beroemde astronomen door de eeuwen heen: Claudius Ptolemeus (± 90 – ± 160) Nicolas Copernicus (1473 – 1543) Tycho Brahe (1546 – 1601) Galileo Galilei (1564 – 1642) Christiaan Huygens (1629 – 1695) William Herschel (1738 – 1822) Johannes Kepler (1571 – 1630) Snellius – Willebrord Snel van Rooijen (1580 – 1626) Charles Messier (1730 – 1817) Johann Bayer (1572 – 1625) Johannes Hevelius (1611 – 1687) Edmond Halley (1656 – 142) Nicolas Louis de Lacaille (1713 – 1762) Maria Mitchell (1818-1889) Annie Jump Cannon (1863 – 1941) Percival Lowell (1865 – 1916) Willem de Sitter (1872 – 1934) Henrietta Swan Leavitt (1886 – 1921) Georges Lemaître (1894 – 1966) Jan Hendrik Oort (1900 …

Continue reading

Wie was Tycho Brahe

De Deense astronoom Tycho Brahe maakt de meest nauwkeurige astronomische waarnemingen in zijn tijd en hij daagde de overheersende overtuiging over hoe het heelal was georganiseerd, uit. Zijn flamboyante levensstijl en de manier waarop hij aan zijn einde kwam zou goed passen met de manier waarop rocksterren tegenwoordig leven. Een kleurrijk leven Brahe werd in 1546 geboren in Denemarken. Zijn ouders waren van adel. Hij werd opgevoed door een rijke oom en hij studeerde aan universiteiten in Kopenhagen en Leipzig. Ofschoon zijn familie hem aanmoedigde om rechten te studeren koos Brahe voor de astronomie. In 1566, Brahe was toen 20 jaar oud, vocht hij een duel met een medestudent uit over wie de beste was in de wiskunde. Hij verloor …

Continue reading

Claudius Ptolemeus

Claudius Ptolemeus was één van de meest invloedrijke Griekse astronomen en geografen van zijn tijd. Ptolemeus stelde een geocentrische theorie op die meer dan 1400 jaar stand hield. Volgens historici was Ptolemeus een hele goede wiskundige echter anderen beweren dat hij niet zo’n goede wetenschapper was door de ethiek en de integriteit van zijn vak te grabbel te gooien. Er is weinig bekend over het leven van Ptolemeus. Hij deed tussen 127 en 141 na Christus astronomische waarnemingen vanuit Alexandrië in Egypte. De eerste astronomische waarneming die exact gedateerd kan worden is van 26 maart 127. De laatste waarneming die we met zekerheid kunnen dateren is van 2 februari 141. Men neemt aan dat hij omstreeks 87 in Egypte is …

Continue reading

Het sterrenbeeld Argo Navis

Argo Navis is niet een sterrenbeeld dat in onbruik is geraakt maar het is vanwege zijn onhandelbare grootte ontmanteld en opgedeeld in kleinere sterrenbeelden. Argo Navis behoort tot de 48 klassieke sterrenbeelden die Ptolemeus beschreef in de Almagest. In de achttiende eeuw is het door astronomen opgedeeld in drie delen: Carina de Kiel, Puppis de Achtersteven en Vela de Zeilen. Zouden de drie delen weer herenigd worden tot één sterrenbeeld dat zou dit ruim 28% groter zijn dan Hydra de Waterslang dat nu het grootste sterrenbeeld is. Het moderne sterrenbeeld Pyxis, het Kompas bevindt zich vlak bij de mast van Argo Navis maar wordt niet beschouwd als een origineel onderdeel van het chip. In 1844 stelde de Engelse astronoom John …

Continue reading

Het geocentrische model van het zonnestelsel

Het geocentrische model, ook bekend als het Ptolemeïsche model, is een theorie die is ontwikkeld door filosofen in het Oude Griekenland. Het is vernoemd naar de filosoof Claudius Ptolemeus die leefde van ongeveer 90 tot 168 v. Chr. Het model werd ontwikkeld om de bewegingen van de planeten, de Zon en zelfs de sterren om de Aarde te verklaren. Het geocentrische model bestond zelfs al voor Ptolemeus; in oude manuscripten zijn beschrijvingen zijn teruggevonden die dateren van voor de vierde eeuw voor Christus. Ptolemeus en ook Plato hebben het model verfijnd en er over gepubliceerd. De Grieken merkten verschillen op tussen de manier waarom de planeten bewegen en het basis geocentrische model. Ze begonnen het model aan te passen en …

Continue reading