Waarom valt Pasen zo vroeg dit jaar?

pasen
Konijnen en gekleurde eieren met Pasen, het blijft een vreemd iets 😉

Vandaag, 1 april, is het Pasen maar 2018 heeft geen record voor de vroegst mogelijk Pasen. Hoe dat zit lees je in dit artikel.

Pasen valt meestal op de eerste zondag na de eerste Volle Maan die valt op of na de lente equinox. In 2018 viel de lente equinox op 20 maart. De eerste Volle Maan na de maart equinox valt op 31 maart en dus is het een dag erna, op 1 april, Pasen.

De datum voor Pasen werd in 325 na Christus bepaald tijdens het Concilie in Nicea. Dit Concilie was het eerste vergadering van alle christelijke bisschoppen waarin men overeenstemming probeerde te krijgen over onder andere het berekenen van de Paasdatum, het afroepen van het vroege canonieke recht en de aard van Jezus en zijn relatie tegenover God de Vader. Het concilie werd afgeroepen door de Romeinse keizer Constantijn I. Nicea ligt in Bynthië en dat is het tegenwoordige Iznik in Turkije.

Kerkelijke regels die eeuwen geleden zijn opgesteld bepalen dat er 35 verschillende datums zijn waarop het Pasen kan zijn. De vroegst mogelijke Pasen valt op 2 2maart en de laatst mogelijke datum voor Pasen is 25 april.

2018 betekent dus geen record voor de vroegst mogelijke Pasen. In de 21ste eeuw was dat de Pasen van 23 maart 2008. De volgende vroege Pasen zal op 23 maart 2160 zijn. Op 22 maart 1818 viel de laatste aller vroegste Pasen en de volgende keer zal dat op 22 maart 2285 zijn. Op 27 maart 2016 viel de meest recente vroege Pasen.

De laatste Pasen van deze eeuw valt op 25 april 2038. Daarna moeten we wachten tot 25 april 2190.

Volgens de kerkelijke regels kan Pasen nooit voor 21 maart vallen omdat de kerk de lente equinox heeft vastgezet op 21 maart. Dat is in contrast tot het feit dat deze eeuw iedere maart equinox na 2007 op 19 of 20 maart valt. Daar komt nog eens bij dat de kerkelijke Volle Maan niet noodzakelijkerwijs gelijk valt met de astronomische Volle Maan. Hierdoor is het best mogelijk dat de kerkelijke Pasen op een andere datum valt dan de astronomisch berekende Pasen.

In 2019 valt de Volle Maan op 21 maart en dus na de lente equinox. De kerkelijke Pasen valt echter pas op 21 april 2019. Astronomisch gezien valt de Pasen in 2019 op 24 maart 2019.

Eerste publicatie: 1 april 2018
Bron: Earthsky, Wikipedia