Wall-E en Eve zwijgen

Wall-E en Eva op weg naar Mars
Artist impression van de twee Mars Cube One (MarCO) cubecats. het zijn de eerste cubesats die naar een planeet zullen reizen.
Credit: NASA/JPL-Caltech

De twee kleine ruimtesondes die de InSight-missie naar Mars vergezelden zijn sinds een maand stil maar volgens NASA is de experimentele missie toch een groot succes.

Mars Cube One, oftewel MarCo bestond uit twee ongeveer 15 kg zware satellieten die Wall-E en EVE werden genoemd. De relatief goedkope satellieten waren de eerste CubeSats die de interplanetaire ruimte betraden. Het succes van de missie kan ertoe leiden dat er in de toekomst meer CubeSats aan een verre reis door ons zonnestelsel beginnen.

CubeSats zijn een in toenemende mate veel voorkomend type satelliet dat wordt ontworpen om kosten te drukken en het voor wetenschappers mogelijk moet maken om wetenschappelijke instrumenten te lanceren met raketten die nog capaciteit over hebben. Een standaard CubeSat heeft een volume van één liter en daar passen normaal gesproken twee instrumenten in. Een CubeSat weegt niet meer dan 1,33 kilogram. Maar CubeSats zijn schaalbaar: Wall-E en EVE bevatten elk 6 cube eenheden inhoud. Er zijn inmiddels meer dan 1000 CubeSats gelanceerd.

Wetenschappers van de NASA waren er in geïnteresseerd of CubeSats als deel van de InSight-missie de reis door de interplanetaire ruimte zouden kunnen overleven. Ze hoopten dat de satellieten Mars zouden halen en dan de landing van de InSight zouden kunnen volgen waarbij ze als verbindingssatellieten ingezet zouden worden om gegevens nagenoeg real-time naar de Aarde te seinen. InSight zou ook gebruik maken van de betrouwbare Mars Reconnaissance Orbiter die al sinds 2006 in een baan om Mars draait dus als de CubeSats het niet zouden halen dan zou dit geen probleem opleveren voor de InSight-missie. WALL-E overleefde de reis naar Mars en stuurde van alle stadia van de landing van InSight gegevens terug naar de Aarde. Ook de eerste foto die de lander na zijn afdaling maakte werd door WALL-E naar de Aarde gestuurd. Daarnaast kon WALL-E enkele radiometingen uitvoeren.

Het contact met WALL-E ging op 29 december 2018 verloren en op 4 januari 2019 verloor NASA ook het contact met EVE. Het is mogelijk dat de antennes van de twee CubeSats niet meer goed naar de Aarde zijn gericht of mogelijk zijn de zonnepanelen niet meer naar de Zon gericht waardoor de accu’s van de beide ruimtesondes leeg zijn geraakt.

Maar de missie laat duidelijk zien dat CubeSats een levensvatbare optie zijn voor het versturen van gegevens vanuit de interplanetaire ruimte naar de Aarde. Het InSight team gaat in de zomer proberen het contact met de beide CubeSats te herstellen. Tegen die tijd bevindt het tweetal zich dichter bij de Zon en hebben de satellietjes misschien weer energie. Mochten ze niet meer antwoorden dan hebben WALL-E en EVE toch beiden hun missie succesvol volbracht.

Bron: NASA

Eerste publicatie: 6 februari 2019