Zon

Wat is de echte naam van de Zon?

Zon versus Aarde
De grootte van de Zon vergeleken met die van de Aarde

Heel veel sterren hebben een naam. Polaris, Betelgeuze, Antares zijn namen die we wel kennen maar hoe zit het met onze eigen ster? Heeft die een naam en welke naam zou dat dan kunnen zijn?

Polaris de Poolster, Betelgeuze van het sterrenbeeld Orion of Antares van het sterrenbeeld Stier. Het zijn sternamen die we meestal wel kennen. En ofschoon onze zon ook een ster is heeft ze geen algemeen geaccepteerde en unieke naam. We noemen onze ster altijd zon.

Als Zon de officiële naam in het Nederlands zou zijn dan zouden we het altijd met een hoofdletter moeten schrijven. Het zou dan een eigennaam zijn; de naam van een persoon, een plaats of een ding. Ofschoon astronomen de neiging hebben dit te doen, doen de woordenboeken het niet.

Er zijn ook experts die zeggen dat je zon met hoofdletters moet schrijven afhankelijk van de context waarin je het gebruikt. Bijvoorbeeld: zijn alle zonnen net zo heet als de Zon?

Vooral op Engelstalige fora kom je vaak de naam Sol tegen als de naam van onze zon. Veel mensen beweren dat dit dan ook de echte naam is van onze ster.

Sol (Latijns) is het Romeinse equivalent van de Griekse zonnegod Helios en wellicht is de naam in vroeger tijden ook wel gebruikt. In de verhandelingen over astrologie in de Ashmole Transcripten uit 1452: Sol is heet en droog.

Maar zowel Sol en Helios zijn geen officiële namen voor onze ster. De Internationale Astronomische Unie is sinds 1922 verantwoordelijk voor de naamgeving van hemellichamen. Volgens de Internationale Astronomische Unie moeten we allemaal Zon en Maan gebruiken in plaats van zon en maan. Veel astronomen doen dit dan ook maar veel media organisaties zoals kranten die gebruik maken van zogenaamde stijlboeken, doen dit niet.

symbool voor de zon
Het internationaal gebruikte symbool voor de zon.

Men is het er blijkbaar niet over eens of onze zon een naam heeft en wat die naam dan wel is. Maar onze zon heeft, net als de planeten en de maan, een eigen uniek symbool: een cirkel met een punt er in.

Als de zon geen naam heeft dan is onze ster in goed gezelschap. Met het blote oog kunnen we enkele duizenden sterren zien maar slechts een paar honderd van die sterren hebben een naam. Astronomen hebben het Griekse alfabet gebruikt om de zichtbare sterren in een sterrenbeeld te duiden al naar gelang hun helderheid. Om sterren die niet met het blote oog zijn te zien te kunnen identificeren maken astronomen gebruik van stercatalogi die bijvoorbeeld gebruik maken van de positie van de ster aan de sterrenhemel.

We weten tegenwoordig dat er om veel sterren ook planeten draaien. De meeste exoplaneten hebben nog geen naam gekregen en de Internationale Astronomische Unie blijft maar twijfelen of ze exoplaneten een naam moeten geven of niet.

Samenvattend hangt het af van de taal die je spreekt of er een officiële naam is voor de zon, aan welke regels je de voorkeur geeft en wat je persoonlijke voorkeur is. De Internationale Astronomische Unie heeft geen officiële naam afgegeven voor onze ster en in het Nederlands is er geen officiële schrijfwijze maar in andere talen en in de geschiedenis zien we wel eigennamen voor onze zon.

Het zogenaamde “groene boekje” van de Nederlandse Taalunie schrijft: “de zon” als ze onze zon bedoelen. Ook van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal gebruikt “de zon” om onze ster te duiden.

Op deze website schrijven we Zon en Maan altijd met een hoofdletter als we het hebben over de zon van ons zonnestelsel en de maan van de Aarde.

Meer over de Zon

Eerste publicatie: 29-05-2016
Laatste keer bewerkt op: 1 oktober 2017