Wat is de samenstelling van de Zon?

Uitbarsting op de Zon
Uitbarsting op de Zon, gefotografeerd in augustus 2012. Dergelijke grote uitbarstingen kunnen hier op Aarde leiden tot poollicht. Credit: AIA/SDO/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

De Zon is een grote bal van hete gassen. Deze gassen worden in de kern van de Zon omgezet in energie. Deze energie beweegt vanuit het binnenste door een aantal lagen heen naar de atmosfeer toe en wordt daar als licht en hitte afgegeven richting zonnestelsel.

Het meeste gas – 72% – is waterstof dat door middel van kernfusie wordt omgezet in andere elementen. De overige 26% is helium en sporen van enkele andere elementen zoals zuurstof, koolstof, neon, stikstof, magnesium, ijzer en silicium.

Deze elementen worden gemaakt in de kern van de Zon die ongeveer 25% van het totaal van de Zon uitmaakt. Zwaartekracht creëert een enorme druk en een hele hoge temperatuur in de kern. De temperatuur in de kern is ongeveer 16 miljoen °Celsius. Waterstofatomen worden samengedrukt en fuseren tot helium, hierbij komt heel veel energie vrij. Dit proces noemen we kernfusie.

De energie, voornamelijk in de vorm van gamma-straling, fotonen en neutronen komt terecht in de radiatiezone. Protonen blijven hier wel een miljoen jaar op en neer springen alvorens ze uit deze zone migreren naar de volgende zone: de interface zone. Wetenschappers denken dat in deze laag het magneetveld van de Zon wordt opgewekt als een magnetische dynamo.

De convectiezone is de buitenste laag van de Zon. Deze zone is ongeveer 200.000 kilometer dik en eindigt aan het oppervlak van de Zon. De temperatuur in deze zone is een heel stuk lager, laag genoeg voor elementen als koolstof, stikstof, zuurstof, calcium en ijzer om hun elektronen vast te houden. De lagere temperatuur zorgt er voor dat warmte wordt vastgehouden en plasma kan gaan koken.

Deze convecties zorgen er voor dat de warmte snel naar de oppervlakte wordt getransporteerd. De oppervlakte is de onderste laag van de atmosfeer van de Zon. We noemen dit de fotosfeer. In deze laag wordt de energie vrijgegeven als zonlicht. Het licht passeert daarna nog de buitenste lagen van de atmosfeer: de chromosfeer en de corona, voor het 8 minuten later de Aarde bereikt.

Abundantie van de elementen

Astronomen die de samenstelling van de Zon hebben bestudeerd hebben in totaal 67 chemische elementen aangetroffen. Misschien zijn het er nog meer maar dan zijn de hoeveelheden te gering om ze te detecteren. Hieronder staat een tabel met de 10 meest voorkomende elementen in de Zon.

ElementAbundantie
(% van het totaal aantal atomen)
Abundantie
(% van de totale massa)
Waterstof91,271,0
Helium8,727,1
Zuurstof0,0780,97
Koolstof0,0430,40
Stikstof0,00880,096
Silicium0,00450,099
Magnesium0,00380,076
Neon0,00350,058
IJzer0,0300,014
Zwavel0,0150,040

Meer artikelen over de Zon:

Eerste publicatie: 23 november 2012
Laatste keer bijgewerkt op: 30 september 2017