Zonnestelsel Nieuws

Snelle toename wereldwijde lichtvervuiling

De afgelopen 25 jaar is de wereldwijde lichtvervuiling met minstens 49% toegenomen. Dit schrijven onderzoekers in een onlangs gepubliceerde studie.

De Aarde bij nacht
De Aarde bij nacht. Credit: Public Domain

Dit getal is alleen het licht dat zichtbaar is voor satellieten en wetenschappers schatten dat de ware toename vele malen hoger is, tot wel 270% wereldwijd en in sommige gebieden zelfs tot 400%.

Het onderzoek werd geleid door de universiteit van Exeter en het onderzocht de lichtemissie tussen 1992 en 2017.

De bevindingen tonen verschillende regionale trends maar de emissies zijn bijna overal toegenomen en er is “beperkt bewijs” dat verbeterde technologie de lichtvervuiling heeft verminderd.

Volgens eerste auteur Dr. Alejandro Sanchez de Miguel van het Environment and Sustainability Institute van de universiteit van Exeter in Cornwall tast de wereldwijde verspreiding van kunstlicht de natuurlijke nachtelijke omgeving aan.

Dit onderzoek levert niet alleen een duidelijk bewijs van hoe erg lichtvervuiling een wereldwijd probleem is geworden maar ook dat het steeds echter wordt en waarschijnlijk in een steeds sneller tempo.

Het onderzoek benadrukt de “verborgen impact” van de overgang naar solid-state light emitting diode (LED)-technologie.

LED’s emitteren meer blauw licht dan oudere lamptechnieken maar sensoren van satellieten zijn ongevoelig voor dit blauwe licht en onderschatten daardoor het niveau van de lichtemissie.

Als hiervoor wordt gecorrigeerd zeggen de auteurs dan zou de werkelijke toename van het vermogen dat wordt uitgestraald door buitenverlichting. En dus van lichtvervuiling, wel eens 270% kunnen bedragen.

Het onderzoek constateert een aanhoudend toenemende lichtvervuiling in Azië, Zuid-Amerika, Oceanië en Afrika. De onderzoekers zeggen echter dat de verschuiving naar blauwrijke LED’s het feit maskeert dat de lichtvervuiling op de meeste locaties is toegenomen. In Europa nam het gedetecteerde licht toe tot rond 2010 en stabiliseerde het en in Noord-Amerika lijkt het af te nemen.

Als het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld wordt genomen dan zou, als je het effect van de omschakeling naar LED’s negeert, en die heeft op grote schaal plaatsgevonden, je de verkeerde indruk kunnen krijgen dat de lichtvervuiling recentelijk is afgenomen, aldus Dr. Sanchez de Miguel.

Corrigeren voor dit effect laat echter zien dat het echt is toegenomen en mogelijk zeer duidelijk. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht heeft de installatie van “breedwitte” LED-straatverlichting, hoewel deze mogelijk wel energiebesparing oplevert, de lichtvervuiling en ook de effecten op organismen zoals motten vergroot.

Volgens Ruskin Hartley, directeur van de International Dark-Sky Association ging de overgang naar solid-state LED-verlichting de afgelopen 25 jaar gepaard met een snelle toename van de wereldwijde lichtvervuiling.

Zonder gezamenlijke actie om deze trend te keren zal de impact op de natuurlijke omgeving versnellen, de biodiversiteit verder verminderen en er meer energie worden verspild en dat betekent ook dat een hele generatie zal opgroeien in eeuwige schemering.

Veel onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat lichtvervuiling, door straatverlichting en andere bronnen, grote gevolgen kan hebben voor de natuurlijke omgeving. Dergelijke vervuiling heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij de massale afname van insektenpopulaties.

Artikel: “First estimation of global trends in nocturnal power emissions reveals acceleration of light pollution”

Eerste publicatie: 18 september 2021
Bron: spacedaily