Wie was Erasmus Reinhold?

Titelpagina van de Pruisische tabellen van Reinhold
Titelpagina van de Pruisische Tabellen van Erasmus Reinhold. Door Reinhold, Erasmus (1511-1553) – Google books, Publiek domein, Koppeling

De Duitse astronoom en wiskundige Erasmus Reinhold werd op 22 oktober 1511 geboren. Hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste astronomen van zijn tijd. Hij is het bekendst geworden om zijn nauwkeurig berekende tabellen van planeten die in 1511 werden gepubliceerd. Die tabellen waren berekend uitgaande van de theorie van Copernicus.

Reinhold werd geboren en overleed in Saalfeld, Thüringen. Zijn vader was Johannes Reinhold, een belastingophaler. In 1530 vertrok Erasmus Reinhold naar Wittemberg om er aan de Academia Leuroca te gaan studeren. In 1535 studeerde hij af. In 1536 werd hij door Philipp Melanchthon als professor in de hogere wiskunde aangesteld. In die tijd behoorden ook toegepaste wiskunde en astronomie tot dit vakgebied.

Zijn collega, Georg Joachim Rheticus studeerde ik in Wittenberg en die werd in 1536 aangesteld als professor in de lagere wiskunde. Reinhold catalogiseerde een groot aantal sterren. In de zomer van 1549 werd hij hoofd van de faculteit der kunsten en een jaar later directeur van de universiteit van Wittenberg. Reinhold kende Copernicus en zijn heliocentrische theorie al voordat de publicatie van Copernicus’ De Revolutionibis.

Echter, Reinhold vertaalde de wiskundige methodes van Copernicus terug naar een geocentrisch systeem, hij verwierp, als zoveel astronomen in die tijd, de heliocentrische kosmologie op grond van religieuze en natuurkundige gronden.

In 1551 kreeg hij financiële steun van hertog Albert van Brandenburg. Dit maakte het mogelijk om zijn Pruisische Tabellen oftewel de Prutenicae Tabulae uit te geven. Reinhold had hier 7 jaar aan gewerkt. Deze astronomische tabellen hielpen bij de verspreiding van de berekeningsmethoden van Copernicus in het hele rijk. Zowel de Pruisische Tabellen als de berekeningsmethodes van Copernicus werden gebruikt voor de kalenderhervormingen van paus Gregorius XIII in 1582.

Reinhold wilde met zijn Pruisische Tabellen de Alfonsijnse Tabellen vervangen. Hij voegde extra tabellen toe aan zijn nieuwe tabellen, zodat samenstellers van almanakken die bekend zijn met de oudere Alfonsijnse Tabellen alle stappen op een analoge manier konden uitvoeren.

In die tijd waren bepaald niet alle Europese astronomen overtuigd van het gelijk van Copernicus en de Pruisische tabellen van Reinhold werden om nationalistische en confessionele redenen populair in de Duitssprekende landen. Het is door middel van deze tabellen dat Copernicus’ reputatie als een ervaren wiskundige of astronoom werd gevestigd en op een lijn werd gesteld met Ptolemaeus, en ze hielpen bij het verspreiden van de methodes van Copernicus voor het berekenen van de posities van astronomische objecten in het Heilige Roomse Rijk.

Erasmus Reinhold stierf 19 februari 1553 in Saalfield, Duitsland aan de gevolgen van een longziekte.

 

Eerste publicatie: 22 oktober 2020