Wie was Johannes Kepler

Johannes Kepler
Johannes Kepler

Johannes Kepler werd op 27 december 1571 geboren in Weil der Stadt in Wurttemberg. Hij was een ziekelijk kind van arme ouders maar omdat hij intelligent was kreeg hij een studiebeurs aan de universiteit van Tübingen. Hij volgende een studie sterrenkunde bij Michael Maestlin, één van de belangrijkste astronomen in die tijd. Eén van de onderwerpen was het geocentrische heelal met de Aarde als middelpunt en de Maan, de Zon en de zeven destijds bekende planeten die om de Aarde heen draaien. Maestlin leerde Kepler ook de meer geavanceerde astronomie, namelijk het heliocentrische heelal dat door Copernicus was geïntroduceerd.

Kepler was een zeer gelovige man, hij werd door Maestlin overgehaald zich niet tot priester te laten wijden maar een positie als wiskundige aan de universiteit van Grazz te accepteren. In 1596 schreef Kepler zijn eerste verdediging van het Copernicaanse wereldbeeld in zijn boek “Mysterium Cosmographicum”. Toenemende religieuze intolerantie deden hem besluiten uit Grazz te vertrekken en naar Praag te verhuizen waar hij samenwerkte met de Deense astronoom Tycho Brahe. Toen Brahe in 1601 stierf nam hij de positie van Keizerlijk Wiskundige over van Brahe. Gebruikmakende van de nauwkeurige waarnemingen van Brahe ontdekte hij dat de baan van Mars een ellips was. In 1609 publiceerde hij in zijn boek “Astronomia Nova” over deze ontdekkingen die we nu beschouwen als de eerste twee wetten van Kepler.

In 1612 werden Lutheranen gedwongen uit Praag te vertrekken en ook Kepler werd geëxcommuniceerd. Hij vertrok naar Linz waar hij in 1619 zijn “Harmonices Mundi” publiceerde waarin hij zijn drie bewegingswetten beschrijft. Volgens vele experts zijn het zijn wetten en niet de vallende appel die Newton op het spoor zette van zijn zwaartekrachtwet.

In zijn boek “Astronomia Pars Optica” was hij de eerste die algemene theorieën over de optica beschreef. Hij was de eerste die een gaatjes camera gebruikte om de vorming van afbeeldingen te onderzoeken. Hij was de eerste die verklaarde hoe een oog werkte. De eerste die brillenglazen voor verziendheid en bijziendheid beschreef en de eerste die het gebruik van beide ogen beschreef boor het zien van diepte.

In zijn boek “Dioptrice” was hij de eerste die het principe van vergroting, omgekeerd beeld etc. beschreef. Hij was de eerste die precies beschreef hoe een telescoop werkte en de eerste die de eigenschappen in interne reflecties beschreef.

Kepler stierf, na een kort ziekbed, in november 1630 in het Duitse Regensburg.

Google Doodle Johannes Kepleredag johannes kepler.
Ter gelegenheid van zijn 442-ste geboortedag plaatste Google Duitsland op 27 december 2013 deze Doodle

Eerste publicatie: 27 december 2013
Laatste keer bijgewerkt op: 24 september 2016