Methaan op Mars is niet alleen door de wind vrijgekomen

Mogelijke methanabronnen op Mars
Mogelijke methaanbronnen op Mars. By NASA/JPL-Caltech – http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/methane-source-mars-rover-curiosity-pia19088-full.jpg, Public Domain, Link

Onderzoekers van de universiteit van Newcastle hebben aangetoond dat erosie door wind niet de hoofdoorzaak kan zijn voor het vrijkomen van methaan op Mars.

Methaan kan in de tijd door zowel biologische als geologische processen worden geproduceerd. In 2003 werd voor het eerst methaan in de atmosfeer van Mars gevonden en sinds die tijd breken onderzoekers zich het hoofd waar dit methaan vandaan komt. Een van de opties zou kunnen zijn dat het een teken van leven op de planeet is.

Eerdere onderzoeken wezen al uit dat het methaan niet evenredig is verdeeld in de atmosfeer rond Mars maar dat het lokaal en tijdelijk voorkomt aan het oppervlak. De eerdere ontdekking van methaanpieken in de atmosfeer hebben het debat over de herkomst nog meer verhit.

Onderzoekers van de universiteit van Newcastle in Engeland hebben onderzoek gepubliceerd in Scientific Reports waarin ze schrijven dat de methaanniveaus die zijn gemeten niet afkomstig kunnen zijn van de erosie door wind van het gesteente. Door deze erosie zou opgesloten methaan vrij kunnen komen.

Volgens hoofdonderzoeker, de geochemicus Dr. Jon Telling, zegt: “De vragen zijn, waar is het methaan van afkomstig en is het een biologische bron? Dat is een lastige vraag en om die te kunnen beantwoorden moeten er eerst een heleboel andere factoren worden uitgesloten.”

De onderzoekers realiseerden zich dat erosie door wind een mogelijke bron van methaan zou kunnen zijn. Als gevolg van erosie zouden gassen die opgesloten zitten in gesteente vrij kunnen komen. De onderzoekers realiseerden zich dat deze optie nauwelijks was onderzocht. Hoge resolutie opnames die de laatste tien jaar zijn gemaakt vanuit een baan om Mars hebben laten zien dat de winden op de planeet lokaal veel meer zand kunnen verplaatsen, en daardoor potentieel veel meer erosie kunnen veroorzaken, dan voorheen werd aangenomen.

In enkele gevallen is de mate van erosie vergelijkbaar met die van koude en droge zandduinen op Aarde. Met behulp van de beschikbare gegevens werd de erosiesnelheid aan het oppervlak van Mars berekend en hoe belangrijk die kan zijn bij het vrijkomen van methaan.

De uitkomst was dat dat erosie hoogstwaarschijnlijk niet de bron van methaan is.

Belangrijk hieraan is dat dit het vermoeden versterkt dat het methaan afkomstig moet zijn van een andere bron. Of dat een biologische bron is of niet, is onbekend.

Op zoek naar de bron

Het onderzoek, gefinancierd door het Britse ruimtevaartagentschap, maakt gebruik van nieuwe en eerder gepubliceerde gegevens om na te gaan of het methaangehalte van verschillende soorten gesteenten waarschijnlijk methaan bevat en of deze de capaciteit hebben om meetbare methaangehaltes te produceren wanneer ze worden geërodeerd.

Het team kwam tot de conclusie dat winderosie een werkbaar mechanisme is om detecteerbaar methaan in de Marsatmosfeer te produceren, als het methaangehalte van alle gassen die in rotsen gevangen zitten, moet wedijveren met het gehalte aan methaan van enkele van de rijkste koolwaterstof houdende leisteen houdende gassen op Aarde; een zeer onwaarschijnlijk scenario.

Hoofdauteur Dr. Emmal Safi, een postdoctoraal onderzoeker aan de School of Natural and Environmental Sciences van de Newcastle University, concludeert dat de oorzaak van methaanpieken op Mars nog onbekend is.

Volgens haar is het nog steeds een open vraag en is hun artikel maar een klein deel van een veel groter verhaal.

“Wat we uiteindelijk proberen te ontdekken is of het mogelijk is dat er leven bestaat op andere planeten dan de onze, of dat het leven in het verleden nu leeft of misschien wel als fossielen of chemische handtekeningen bewaard is gebleven.”

Artikel: Aeolian abrasion of rocks as a mechanism to produce methane in the Martian atmosphere

Eerste publicatie: 15 augustus 2019
Bron: marsdaily