SpaceX mag bijna 1600 satellieten gaan lanceren in een lage baan

Lancering van een SpaceX Heavy Falcon raket. Credit: SpaceX
Lancering van een SpaceX Heavy Falcon raket. Credit: SpaceX

De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft het plan van SpaceX goedgekeurd. Het bedrijf wil satellieten voor internet gaan lanceren in een lagere baan dan oorspronkelijk gepland. SpaceX noemt het project Starlink.

Starlink

Oorspronkelijk wilde SpaceX 4425 Starlink-satellieten lanceren (met op termijn een uitbreiding naar ongeveer 12.000 satellieten).Deze satellieten zouden op een hoogte tussen 1100 en 1325 kilometer boven de Aarde moeten gaan draaien. Dit plan werd begin 2018 al goedgekeurd door de FCC. Op basis van testgegevens besliste SpaceX later dan het 1584 van deze satellieten in een veel lagere baan van 550 kilometer wilde plaatsen. Door dit te doen zou de wachttijd zakken tot 15 milliseconden en zouden er 16 satellieten minder nodig zijn. Bovendien zou de lagere baan er voor zorgen dat defecte satellieten veel sneller in de atmosfeer van de Aarde verbranden in plaats van de ruimte te vervuilen met afval. Over dat laatste maakte vooral de NASA zich grote zorgen.

Concurrenten OneWeb en Kepler Communications protesteerden tegen dit plan. Ze stelden dat Starlink op lagere hoogtes interferenties zou kunnen veroorzaken en dat de kans op botsingen tussen satellieten groter zou zijn. De FCC oordeelde echter dat de voorgestelde aanpassingen van SpaceX in het algemene belang zijn en dat er geen significante interferentieproblemen zijn te verwachten.

De FCC nam in zijn beslissing mee dat alle satellieten zijn voorzien van aandrijving en bestuurbaar zijn. Op deze manier kunnen botsingen worden voorkomen en lopen andere satellieten in dit gebied geen gevaar. Bovendien stelt SpaceX dat satellieten op een hoogte van 550 kilometer binnen vijf jaar nadat ze uit bedrijf zijn genomen zullen verbranden in de dampkring van de Aarde. Daarnaast is de FCC van mening dat de risico’s bij uitval van het aandrijfsysteem van een satelliet aanvaardbaar zijn.

Andere initiatieven

Op papier lijkt het een goed idee om internetverbindingen vanuit de ruimte aan te bieden maar vergelijkbare projecten zijn tot nu toe gestand. Zo wilde Facebook vanaf begin 2019 satellieten gaan lancering in het kader van hun Athena-project maar tot nu toe is er geen enkele gelanceerd. Google werkt aan project Loon dat met behulp van ballonnen internet in afgelegen gebieden moet gaan brengen. Ook dit project komt maar niet goed van de grond. Daarnaast werkt ook Amazon aan een eigen initiatief.

Er is geen enkele garantie dat deze projecten aan de verwachtingen gaan voldoen.

SpaceX heeft zichzelf een strakke tijdsplanning opgelegd. De goedkeuring van de FCC betekent dat SpaceX binnen 6 jaar minstens de helft van de satellieten wil lanceren. De eerste satellieten zijn inmiddels geproduceerd en zullen in mei 2019 worden gelanceerd.

 

Eerste publicatie: 28 april 2019