Astronomen vinden tientallen nieuwe Bèta Cepheïden

Frequentiespectrum Bèta Cepheide
Frequentiespectrum van de Bèta Cephei ster TIC 295435513 berekend uit de KELT (boven) en TESS (midden) data. Credit: Labadie-Bartz et al., 2019.

Astronomen hebben met behulp van de KELT (Kilodegree Extremely Little Telescope) 86 nieuwe Bèta Cephei sterren geïdentificeerd in ons sterrenstelsel. De ontdekking wordt beschreven in een artikel dat op 26 juli 2019 werd gepubliceerd. De ontdekking zorgt voor een flinke toename van het aantal Bèta Cepheïden in ons sterrenstelsel.

Bèta Cepheïden zijn zware, veranderlijke sterren van spectraalklasse O of B die fotometrische radiale snelheidsvariaties vertonen en een specifiek lijnenpatroon als gevolg van pulsaties die door druk en zwaartekracht ontstaan. Waarnemingen laten zien dat de meeste sterren van deze klasse jonge B-type sterren zijn die een massa van 8,0 tot 17 zonsmassa hebben en die gekenmerkt worden door een relatief hoog frequent pulsatiepatroon dat typisch tussen 2 en 7 uur ligt.

Bèta Cepheïden zijn sterren die als standaard dienen om er seismologisch onderzoek van het binnenste van zware sterren aan te verrichten. Dergelijke onderzoeken worden zijn belangrijk om onze kennis over de evolutie en opbouw van zware sterren te verhogen. Echter, de lijst met Bèta Cepheïden is relatief klein dus iedere nieuwe ontdekking van dit type ster is belangrijk voor astronomen.

Een team onderzoekers van de universiteit van Sao Paulo in Brazilië heeft nu de ontdekking aangekondigd van enkele tientallen sterren van dit type. De detectie is gedaan met de KELT-telescoop die zoekt naar exoplaneten. Het resultaat van het onderzoek heeft geleid tot 113 Bèta Cepheïden waarvan er 68 nieuw zijn.

De zoektocht is uitgevoerd door een regelmatige analyse van de optische lichtcurves van bekende O- en B-type sterren de in de dataset van de KELT voorkwamen.

Naast de ontdekking van 68 nieuwe Bèta Cepheïden vonden de astronomen ook 96 kandidaat Bèta Cepheïden. Deze groep bestaat vermoedelijk uit een mix van echte Bèta Cepheïden en andere veranderlijke O- en B-type sterren.

Op de lijst van 113 Bèta Cepheïden staan 5 nieuwe eclipserende dubbelsterren en 22 sterren met gelijke frequentieafstanden. Dat zou kunnen wijzen op een roterende splitsing van niet-radiale pulsatiestanden. Bovendien bleek het gemiddelde aantal gedetecteerde pulsatie per ster in de dataset 3,14 te zijn. Vergeleken met andere onderzoeken is dit een hogere waarde.

Daarnaast vonden de onderzoekers in enkele van de gevonden Bèta Cepheïden ongebruikelijke lichtcurves waarvoor ze nog geen verklaring hebben. De onderzoekers stellen daarom voor om deze sterren spectroscopisch te onderzoeken om zodoende de ware aard van deze sterren te achterhalen.

In hun conclusies onderstrepen de onderzoekers het belang van hun ontdekking want het er zijn nu in een klap 70% meer Bèta Cepheïden in ons sterrenstelsel bekend. De nieuwe Bèta Cepheïden kunnen samen met de al bekende sterren onderzocht worden door de Transiting Exoplanet Survey Satellite van de NASA. Deze satelliet, ontworpen voor het met behulp van de transitiemethode, herkennen van exoplaneten kan meer informatie verschaffen over de structuur en evolutie van zware sterren in zijn algemeenheid.

De lichtcurves die TESS kan opnemen zijn van zeer hoge kwaliteit en ze kunnen gebruikt worden om astroseismologische studies op deze populatie sterren uit te voeren, aldus de onderzoekers.

 

Meer informatie: New Bèta Cephei stars with KELT

 

Eerste publicatie: 8 augustus 2019