Wat is zonnewind?

Door de zonnewind stromen er geladen deeltjes en plasma van de Zon naar de ruimte. Ofschoon de zonnewind constant is zijn de eigenschappen dat niet. Wat veroorzaakt deze zonnewind en welke invloed heeft de zonnewind op Aarde?

Meer lezen .....

Hoe groot is de Zon?

De Zon is het grootste en zwaarste object in ons zonnestelsel maar vergeleken met de miljarden andere sterren in ons sterrenstelsel is met slechts een ster van gemiddelde grootte. Straal, diameter en omtrek De Zon is nagenoeg een perfecte bol. Er is een verschil van slechts 10 kilometer in de diameter gemeten langs de evenaar en langs de polen. De gemiddelde straal van de Zon bedraagt 696.000 kilometer en daarmee komt de diameter op 1,392 …

Meer lezen .....

Onze Zon is verrassend constant gedurende het minimum

Zestig jaar aan zonnewaarnemingen laten zien dat, ofschoon een maximum in de activiteit van de Zon sterk kan verschillen, de minima van de zonneactiviteit verrassend constant zijn. Onze zon kent een 11-jarige cyclus waarin de activiteit varieert. Tijdens een maximum zijn er meer zonnevlekken en is de activiteit van de Zon groter en zendt de Zon ook meer geladen deeltjes de ruimte in. In een minimum is het oppervlak van de zon glad met veel …

Meer lezen .....

Wat is de samenstelling van de Zon?

De Zon is een grote bal van gas en plasma. Het merendeel van het gas – 91% – is waterstof en dit wordt in het binnenste van de Zon omgezet in energie. Deze energie beweegt vanuit de kern door de binnenste lagen van de Zon naar de atmosfeer toe waar het vrij komt al energie en licht.

Meer lezen .....

De atmosfeer van de Zon: fotosfeer, chromosfeer en corona

  De atmosfeer van de Zon bestaat uit verschillende lagen. We onderscheiden de fotosfeer, de chromosfeer en de corona. In deze buitenste lagen wordt de energie, die vanuit de binnenste lagen van de Zon omhoog is gebubbeld, als zonlicht gedetecteerd. De onderste laag van de Zon is de fotosfeer. Deze laag is ongeveer 500 kilometer dik. In deze laag komt de energie van de Zon als licht vrij. Gezien de afstand van de Aarde tot …

Meer lezen .....

Waarom heeft de Zon zonnevlekken?

De bron van zonnevlekken verklaren is lastig. Zonnevlekken worden al eeuwenlang waargenomen. Vroege Chinese en Middeleeuwse Europese astronomen noteerden al de donkere vlekken die ze zagen bij zonsopkomst of zonsondergang maar het heeft heel erg lang geduurd voordat wetenschappers een min of meer bevredigend antwoord over de herkomst van zonnevlekken wisten te formuleren.

Meer lezen .....

Onze Zon was vermoedelijk ooit een dubbelster

Voor ons als aardbewoner is het heel normaal dat we slechts één Zon aan de hemel zien staan. Maar de ontwikkeling van de moderne astronomie heeft ons laten zien dat het heelal gevuld is met dubbelsterren en zelfs drievoudige sterren. Als er leven is op planeten buiten ons zonnestelsel dan is de kans best groot dat de bewoners daar opgroeien met twee of zelfs drie zonnen. Eeuwenlang hebben astronomen zich afgevraagd waarom er dergelijke verschillen …

Meer lezen .....

Wat is de echte naam van de Zon?

Heel veel sterren hebben een naam. Polaris, Betelgeuze, Antares zijn namen die we wel kennen maar hoe zit het met onze eigen ster? Heeft die een naam en welke naam zou dat dan kunnen zijn? Polaris de Poolster, Betelgeuze van het sterrenbeeld Orion of Antares van het sterrenbeeld Stier. Het zijn sternamen die we meestal wel kennen. En ofschoon onze zon ook een ster is heeft ze geen algemeen geaccepteerde en unieke naam. We noemen …

Meer lezen .....