De Chinese Dierenriem

De Chinese dierenriem is een twaalf jaar durende cyclus en is afkomstig uit het Boeddhisme.  Volgens de overlevering riep Boedha alle dieren van China tot zich aan de zijde van zijn bed maar er kwamen er slechts twaalf opdagen. Omdat hij deze dieren wilde eren voor hun toewijding aan hem creëerde hij voor ieder dier een jaar. De twaalf dieren die aan de zijde van Boedha’s bed verschenen waren: rat, os, tijger, haas, draak, slang, paard, schaap, aap, haan, hond en het varken.

Ieder dier heeft zijn speciale karaktertrekken en veel mensen geloven dat deze karaktertrekken van toepassing zijn op gebeurtenissen gedurende dat jaar. Ze geloven zelfs dat mensen die in dat jaar zijn geboren de karaktertrekken van het betreffende dier zullen overnemen.

Nederlandse naam
Jaar
Rat 1948,1960,1972,1984,1996,2008
Os 1949,1961,1973,1985,1997,2009
Tijger 1950,1962,1974,1986,1998,2010
Haas 1951,1963,1975,1987,1999,2011
Draak 1952,1964,1976,1988,2000,2012
Slang 1953,1965,1977,1989,2001,2013
Paard 1954,1966,1978,1990,2002,2014
Schaap 1955,1967,1979,1991,2003,2015
Aap 1956,1968,1980,1992,2004,2016
Haan 1957,1969,1981,1993,2005,2017
Hond 1958,1970,1982,1994,2006,2018
Varken 1959,1971,1983,1995,2007,2019

Eerste publicatie: 16 juli 2009
Laatste keer bewerkt op: 4 maart 2017
%d bloggers liken dit: