HerculesSpecials

De opdrachten van Hercules

Verhalen over de goden worden mythen genoemd, ze zijn enkele duizenden jaren gelden ontstaan. Heeft de echte Hercules ooit bestaan? Dit verhaal gaat over een man die zo sterk en dapper was, wiens daden zo machtig waren en die zo volhardde in de ontberingen die hem werden opgelegd, dat hij na zijn dood naar de berg Olympus werd gebracht om daar met de goden verder te leven.Hercules was de beroemdste en meest geliefde held uit de oude tijden. Over hem gaan meer verhalen de ronde als over een andere held. Hij werd aanbeden in vele tempels in het oude Rome en het oude Griekenland.

Zeus en Alcmene

Er zijn veel verschillende versies van het leven van Hercules in omloop. In vroeger tijden werden verhalen van generatie op generatie doorverteld en iedere verteller had wel zijn eigen versie. Zo zijn er verschillen in wie zijn ouders waren en waarom hij 12 opdrachten moest vervullen. De vader van Hercules, Zeus, was de oppergod en dus machtigste god. Dat betekende dat hij alles kon doen wat hij maar wilde dat betekende ook dat hij bij tijd en wijle niet de goede echtgenoot was van zijn vrouw Hera, de koningin van de goden.

Zeus werd verliefd op een hele mooie Griekse vrouw, Alcmene. Toen Alcmene’s man, Amphitryon weg was maakte Zeus haar zwanger. Hera werd zo kwaad dat ze probeerde om de geboorte van het kind te verhinderen. Toen Alcmene toch beviel van haar kind kreeg het de naam Herakles (de Romeinen spraken dit uit als Hercules en zo doen wij het nu nog). De naam Herakles betekent Glorieus Geschenk van Hera en dat maakte Hera nog woedender. Die probeerde het kind te doden door giftige slangen naar het wiegje van het kind te sturen maar de jonge Hercules was een sterke baby en hij wurgde de slangen met zijn blote knuistjes voordat ze hem konden bijten.

Hera bleef boos. Hoe kon ze winnen? Ze wist dat ze een rechtstreeks gevecht zou verliezen en ze was niet sterk genoeg om Zeus te verslaan. Ze besloot dat ze Zeus het beste kon straffen voor zijn ontrouw door het leven van Hercules zo beroerd mogelijk te maken.

Eurystheus en de 12 opdrachten

Toen Hercules was opgegroeid tot een grote krijger trouwde hij met Megara. Ze hadden twee kinderen en waren erg gelukkig. Op een gegeven moment stuurde Hera een stuk gekte naar Hercules. Hij sloeg door en doodde Megara en zijn twee kinderen.

Toen Hercules weer bij zinnen was zag hij wat hij had aangericht en hij vroeg de god Apollo om hulp. Apollo zei dat hij bepaalde taken moest uitvoeren als straf voor zijn afschuwelijke daad. Op die manier zou zijn geest gezuiverd kunnen worden.

Apollo was een god met veel verschillende verantwoordelijkheden. Onder de naam Phoebus was hij de zonnegod en voer hij iedere dag in een strijdwagen met de zon langs de hemel. Hij was ook de god van gezondheid en muziek. Tenslotte was hij ook nog de god van de profetie: de Grieken geloofden dat Apollo wist wat er in de toekomst zou gebeuren en dat hij de mensen kon adviseren hoe te handelen.

Hercules spoedde zich naar een tempel waar Apollo zitting hield. Dit was in de stad Delphi bij het zogenoemde Orakel van Delphi. Apollo vertelde hem dat hij als straf voor het vergieten van het bloed van zijn familie 10 heroïsche opdrachten moest uitvoeren (later werd dit verhoogd tot 12). Hercules kreeg nog meer slecht nieuws te horen: hij moest zich melden bij Eurystheus, de wrede koning van Tiryns. De held diende twaalf jaar onder Eurystheus om zijn opdrachten te vervullen. Maar Apollo had ook wat goed nieuw voor hem: als het hem lukte de opdrachten te vervullen zou hij onsterfelijk worden. Gewone mensen kwamen na hun dood in de Onderwereld te recht maar hij zou een god worden.

Hercules wordt vaak afgebeeld als een man met een leeuwenhuid om zich heen. Deze huid was de prijs in zijn eerste Opdracht.

Andere avonturen van Hercules

Na het vervullen van de 12 Opdrachten rustte hij niet op zijn lauweren maar beleefde hij nog veel meer avonturen. Zo redde hij de prinses van Troye van een hongerig zeemonster en hielp hij Zeus bij het verslaan van de Giganten die de berg Olympus wilden veroveren.

Hercules op de brandstapel

Deianira & Nessus

Hercules trouwde een tweede keer, nu met de wonderschone Deianira. Toen hij terugkwam van zijn laatste avontuur kreeg hij van haar een welkom-thuisgeschenk. Het was een zelf geweven mantel. Deianira had een magisch balsem dat ze van een centaur had gekregen. De centaur had haar verteld dat iedereen die de balsem zou opsmeren haar voor eeuwig zou liefhebben. Maar in werkelijkheid bevatte de balsem een brandend gif. De mantel die ze Hercules cadeau gaf was met deze balsem ingesmeerd.

Toen Hercules de mantel omsloeg begon zijn lichaam meteen te branden en hij leed helse pijnen. Hij probeerde de mantel af te doen maar de pijnen werden alleen maar erger. Hercules dacht dat hij beter dood kon zijn dan de rest van zijn leven onverdraaglijke pijn te moeten leiden. Hij vroeg zijn vrienden een grote brandstapel te bouwen op de top van de berg Oeta. Hercules ging op de brandstapel liggen en vroeg zijn vrienden de stapel in brand te steken. Vanaf de Olympus keken de goden toe hoe hij levend begon te verbranden. Zeus zei tegen Hera dat hij vond dat Hercules nu wel genoeg had geleden. Hera stemde toe en beëindigde haar woede. Zeus stuurde Athena met haar strijdwagen naar beneden om Hercules op te halen en naar Olympus te brengen.