Astronomisch Nieuws

Italiaanse astronomen vinden nieuwe sterrenhoop

YMCA-1
Opname van 1.5′ × 1.5′ met in het centrum YMCA-1. Credit: Gatto et al., 2021.

 

Italiaanse astronomen geven aan dat ze, in het kader van het YMCA-onderzoek, een nieuwe sterrenhoop hebben gevonden. YMCA staat voor Yes, Magellanic Clouds Again. De nieuw gevonden sterrenhoop heeft de aanduiding YMCA-1 gekregen. De bevindingen worden gedetailleerd besproken in een artikel dat op 21 juli 2021 op de arXiv-preprint server is geplaatst.

Sterrenhopen zijn groepen sterren die dezelfde herkomst delen en die gedurende een bepaalde tijd gravitationeel met elkaar zijn verbonden. Ze zijn belangrijk omdat astronomen ze kunnen gebruiken om de evolutie van sterren te bestuderen en te modelleren. Sterrenhopen worden meestal in twee groepen verdeeld: open sterrenhopen en bolvormige sterrenhopen oftewel bolhopen.

YMCA is een optisch onderzoek dat met de 2,6 meter VLT-telescoop wordt uitgevoerd en het heeft als doel om de buitenwijken van de Grote en de Kleine Magelhaanse Wolken (LMC = Large Magellanic Cloud en SMC = Small Magellanic Cloud)te bestuderen. Een van de doelen van YMCA is het zoeken naar onbekende stersystemen zoals sterrenhopen in de buitenwijken van de LMC en de SMC. Tot nu toe heeft het onderzoek ongeveer 80 sterrenhopen in de LMC en zijn omgeving opgeleverd.

Een team van astronomen onder leiding van Massimiliano Gatto van de universiteit van Napels in Italië meldt het vinden van een nieuwe sterrenhoop in de gegevens van het YMCA-onderzoek. De nieuwe sterrenhoop, die de aanduiding YMCA-1 heeft gekregen, werd gevonden tijdens een zoektocht naar verdichtingen op kleine schaal in de fotometrische gegevens van het YMCAS-onderzoek.

YMCA-1 werd eerst gevonden als een niet-gecatalogiseerd stellair systeem op een afstand van ongeveer 13° ten oosten van het centrum van de Grote Magelhaanse Wolk (LMC). De stellaire dichtheid was ten opzichte van de lokale achtergrond duidelijk zichtbaar als een agglomeratie van sterren.

De onderzoekers konden aan de hand van de YMCA-gegevens de fundamentele parameters van YMCA-1 bepalen. De leeftijd van de sterrenhoop werd bepaald op 12,6 miljard jaar. Het is een metaalarme groep. Het systeem is ongeveer 342.000 lichtjaar verwijderd van het centrum van ons eigen sterrenstelsel en de straal wordt geschat op ongeveer 15,6 lichtjaar.

Volgens de onderzoekers wijzen de resultaten erop dat YMCA-1 een oude en verafgelegen sterrenhoop van ons sterrenstelsel is. Als deze hypothese klopt dan kan dit betekenen dat het nogal afwijkende eigenschappen heeft vergeleken met de andere sterrenhopen die zich op vergelijkbare afstanden van het galactische centrum bevinden.

Als dit scenario kan worden bevestigd dan is deze sterrenhoop significant zwakker en meer compact dan de meeste van de bekende sterrenhopen die in de verre buitenwijken van de galactische halo zijn te vinden. YMCA-1 zou een van de zwakste sterrenhopen kunnen zijn die tot nu toe zijn ontdekt en zeker de meest compacte boven 50 kpc [van het galactische centrum]”, legden de auteurs van het artikel uit.

Er zijn echter vervolg fotometrische waarnemingen nodig om de aard van YMCA-1 te bevestigen en om de afstand betrouwbaar te schatten.

Artikel: YMCA-1: a new remote star cluster of the Milky Way?

Eerste publicatie: 30 juli 2021
Bron: Phys.org