Landingsplaats OSIRIS-REx op Bennu bekend

De nachtegaal krater op de asteroïde Bennu
De Nachtegaal krater met de beoogde touch-and-go plek. Credit: NASA/Goddard/University of Arizona

Het team van de OSIRIS-REx-missie heeft besloten waar ze de ruimtesonde op de asteroïde Bennu laten landen om er samples te verzamelen. Het is de 140 meter grote krater Nightingale (Nachtegaal) geworden.

Deze aankondiging volgt op een maandenlang selectieproces tussen vier kandidaten die alle vier de naam van een vogel hadden gekregen: Sandpiper (Strandloper), Osprey (Visarend), Kingfisher IJsvogel) en Nightingale (Nachtegaal). Alle vier deze gebieden leken redelijk veilig om te landen. De volgende stap voor de missie is het bepalen van de precieze plek in de krater.

De onderzoekers kozen uiteindelijk voor de Nightingale locatie omdat er veel kleine deeltjes voorkomen in een gebied waar ze relatief gemakkelijk zijn te verzamelen. De krater ligt hoog op het noordelijk halfrond van Bennu en heeft een doorsnede van ongeveer 140 meter. De positie van de krater en het feit dat het een relatief jonge krater is betekent dat het materiaal dat ze daar kunnen verzamelen ook nog relatief ongeschonden is. Dat wil zeggen, sinds het ontstaan van Bennu niet is veranderd. OSIRIS-REx zal niet op de plek landen maar zal in plaats daarvan de asteroïde naderen, hem aanraken, materiaal verzamelen en dan weer vertrekken. Dit alles moet binnen vijf seconden gebeuren. De ruimtesonde kan in totaal drie keer proberen om materiaal te verzamelen.

Bennu is een asteroïde die rijk aan koolstof is. De asteroïde heeft een doorsnede van ongeveer 490 meter en draait op dezelfde afstand als de Aarde om de Zon. Dit zorgt er voor dat de asteroïde relatief dichtbij kan komen. Dicht genoeg bij om, met een kans van 1 op 2700 de Aarde tussen 2175 en 2199 te raken.

De OSIRIS-REx werd in september 2016 gelanceerd en arriveerde in december 2018 bij de asteroïde. Het is de eerste missie van de NASA die materiaal van een asteroïde terug naar de Aarde moet brengen. Als dit lukt dan brengt de ruimtesonde de grootste hoeveelheid buitenaards materiaal sinds de Apollo-missies naar de Aarde. De samenstelling van koolstofrijke asteroïden als Bennu kan on smeer leren over de wat voor soort materiaal er aanwezig was in het jonge zonnestelsel en mogelijk kan het ons helpen bij het beantwoorden van vragen als waarom is er leven op Aarde en waar komt al dat water hier vandaan.

Landen in de Nachtegaal krater is overigens niet zonder risico. Het deel van de krater waar veilig kan worden geland is slechts 16 meter groot. Bovendien ligt er een grote kei aan de rand van de krater die mogelijk gevaar oplevert nadat het materiaal is verzameld en de ruimtesonde weer vertrekt. Het team heeft daarom Visarend – Osprey als back-up locatie aangewezen. Dit in het geval dat de eerste landingspoging moet worden afgebroken en Nachtegaal niet meer bruikbaar is.

Bennu zelf is een Egyptische god die als vogel wordt afgebeeld. De keuze om de vier potentiële landingsplekken naar vogels te vernoemen is daarom niet vreemd.

Het team is momenteel bezig met het maken en bestuderen van zo veel mogelijk hoge resolutieopnames. Daarna zullen er plannen gemaakt worden om het nemen van de samples te oefenen. Het is de bedoeling dat de ruimtesonde in 2021 eer vertrekt bij Bennu en het verzamelde materiaal in 2023 aflevert op de Aarde.

 

Eerste publicatie: 14 december 2019
Bron: NASA