Zonnestelsel Nieuws

Asteroïdemaan Dimorphos vertoont twee staarten na inslag van DART

Een nieuwe afbeelding van de Hubble Space Telescope toont twee stofstaarten afkomstig van de 160 meter grote asteroïde Dimorphos die in een baan om de 780 meter grote Didymos draait.

Dimorphos met zijn twee stofstaarten
Rechtsboven in de afbeelding staan pijlen die de richting van de inslag van de DART-ruimtesonde van de NASA aangeven. De richting van de impactpijl wijst in de richting van 10 uur. De pijl “naar de Zon” wijst in de richting van 8 uur. Rechtsonder staan kompaspijlen die de richting van het beeld aan de hemel aangeven. De noordelijke pijl wijst direct omhoog. De oostelijke pijl wijst naar links in de richting van 9 uur. Credit: NASA / ESA / STScI / Jian-Yang Li, PSI / Joseph DePasquale.

Op 26 september 2022 botste de Double Asteroid Redirection Test (DART) van de NASA voor de eerste planetaire verdedigingstest met opzet tegen Dimorphos aan.

Huidige gegevens tonen aan dat de inslag de oorspronkelijke baan van Dimorphos van 11 uur en 55 minuten rond Didymos met ongeveer 32 minuten heeft verkort.

Door herhaalde Hubble-waarnemingen in de afgelopen weken hebben astronomen een completer beeld kunnen krijgen van hoe de puinwolk van het systeem zich in de loop van de tijd ontwikkeld. De waarnemingen laten zien dat het uitgestoten materiaal na de inslag in de loop van de tijd is uitgezet en in helderheid is afgenomen, grotendeels zoals verwacht. De dubbele staart is een onverwachte ontwikkeling, hoewel vergelijkbaar gedrag vaak wordt gezien bij kometen en actieve asteroïden.

De Hubble-waarnemingen geven tot nu toe het beste beeld van de dubbele staart. Na de inslag maakte Hubble 18 waarnemingen van het Didymos-Dimorphossysteem. Deze afbeeldingen duiden erop dat de tweede start tussen 2 oktober en 8 oktober moet zijn ontstaan. Op de Hubble-afbeelding sloeg DART vanaf een positie van 10 uur in op Dimorphos.

De relatie tussen de komeetachtige staart en andere ejecta-kenmerken die op verschillende momenten in afbeeldingen van Hubble en andere telescopen te zien zijn, is nog steeds onduidelijk en onderzoekers werken er momenteel aan om dit te begrijpen.

De noordelijke staart is nieuw ontstaan. De komende maanden gaan astronomen de gegevens van Hubble nader bekijken om te bepalen hoe de tweede staart zich heeft ontwikkeld. Er zijn een aantal mogelijke scenario’s die moeten worden onderzocht.

Eerste publicatie:24 oktober 2022
Bron: NASA