Astronomisch Nieuws

Dark Energy Camera ziet restanten van de eerste opgetekende supernova

Het beeld van de gescheurde schil van de eerste geregistreerde supernova werd vastgelegd door de Dark Energy camera (DECam). De camera is gemonteerd op de 4 meter Victor M. Blanco-telescoop van de Amerikaanse National Science Foundation. Deze telescoop maakt deel uit van de Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chili en het is een programma van het NOIRLab van de NSF.

De supernovarestant RCW 86
DECam bracht RCW 86 in beeld, de restanten van de eerste geregistreerde supernova, waargenomen in het jaar 185. Credit: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA; TA Rector (University of Alaska Anchorage/NOIRLab van NSF), J. Miller (Gemini Observatory/NOIRLab van NSF), M. Zamani & D. de Martin (NOIRLab van NSF)

Een ring van puin, RCW 86 genaamd, is het enige dat resteert van een witte dwergster die meer dan 1800 jaar geleden explodeerde. Dit werd door Chinese astronomen in het jaar 185 opgemerkt en geregistreerd als een “gastster”.

Het DECam-beeld bevestigt RCW 86 als resulterende structuur van deze historische supernova, SN 185. Eerder geloofden astronomen dat het ongeveer 10.000 jaar zou duren voordat zo’n supernova de structuur zou vormen die we nu zien. Dit zou RCW 86 veel ouder hebben gemaakt dan de supernova die in het jaar 185 werd waargenomen.

Het beeld van RCW 86 helpt licht te werpen op hoe de overblijfselen van de supernova zich in de afgelopen 1800 jaar hebben ontwikkeld. DECam’s brede blik stelde astronomen in staat om dit zeldzame beeld van de gehele supernovarestant te creëren.

De schatting komt overeen met een relatief jeugdige leeftijd van ongeveer 2000 jaar, wat de link tussen RCW 86 en de eeuwen geleden waargenomen gastster versterkt.

Hoewel een nauwkeurige schatting van de leeftijd astronomen een stap dichter bij het begrijpen van dit unieke stellaire kenmerk bracht, bleef er één mysterie over: hoe kon RCW 86 zo snel uitdijen? Het antwoord werd ontdekt toen röntgengegevens van de regio grote hoeveelheden ijzer onthulden, een veelbetekenend signaal van een soort ontploffing  in een dubbelstersysteem wanneer een dichte witte dwerg materiaal overhevelt van zijn begeleidende ster naar het punt van ontploffing. SN 185 zou waarnemers onder de indruk hebben gebracht toen die helder aan de nachtelijke hemel verscheen.

Eerste publicatie: 5 mei 2023
Bron: phys.org