Astronomisch NieuwsChina

De Chinese “piramides”en de Poolster


Terracotta Leger in Xi'an
Het Terracotta Leger dat de oostelijke grens van het Qin Mausoleum bewaakt. Credit: public domain

Het begrafeniscomplex van de eerste Chinese keizer van de Qin dynastie (3de eeuw voor Christus) is een van de beroemdste archeologische plekken ter wereld. Dit heeft alles te maken met de ontdekking van het terracotta leger dat bedoeld was om de keizer in het hiernamaals te beschermen. Veel minder bekend is het feit dat de graftombe (die nog steeds niet is uitgegraven) zich onder een gigantische kunstmatige heuvel bevindt. Deze heuvel is vierkant van vorm en aan de basis meer dan 350 meter lang en meer dan 4o meter hoog en kan dus wel met een piramide worden vergeleken.

Nog veel minder bekend is het feit dat alle keizers van de opvolgende Westelijke Han dynastie er voor kozen om onder gelijkaardige piramides begraven te worden. Hun mausoleums zijn tegenwoordig nog steeds zichtbaar in het snel veranderende landschap in het noordwesten van Xi’an dat gelegen is aan de oevers van de rivier Wei. Inclusief de tombes van koninginnen en andere leden van de koninklijke families zijn er meer dan 40 van dergelijke Chinese piramides. Slechts twee hiervan zijn (gedeeltelijk) opgegraven.

Het nieuwe onderzoek maakt deel uit van een uitgebreid onderzoeksprogramma naar de rol van astronomie en de traditionele doctrine van “Feng Shui” in de Chinese keizerlijke begraafplaatsen. Dit onderzoek is onlangs gepubliceerd inde academische tijdschrift “Archaeological Research in Asia”. De studie heeft gebruik gemaakt van satellietbeelden en die gecombineerd met veldonderzoek. Op die manier is een grote hoeveelheid gegevens verkregen met name ook over de oriëntatie van de piramides. Het is bekend dat de Egyptische piramides met grote nauwkeurigheid zijn uitgelijnd op de windstreken. Dit om grond van de zeer sterke banden van de begrafenisrituelen van de Egyptische farao’s met de hemel en in het bijzonder met de circumpolaire sterren.

Ofschoon er, natuurlijk, geen relatie is met de Chinese piramides schreven de Chinese keizers hun macht ook toe als een direct mandaat van de hemel. Ze identificeerden het circumpolaire gebied als de hemelse afbeelding van het keizerlijke paleis en zijn bewoners. Het was daarom logisch om te verwachten dat deze Chinese piramides, graftombes van de keizers, naar de windstreken zouden zijn gericht. In dit verband zijn de resultaten van de nieuwe studie voor een deel verrassend.

Het blijkt dat deze monumenten in twee verschillende “families” verdeeld kunnen worden. Een van deze families bestaat uit monumenten die, zoals verwacht, heel precies zijn uitgelijnd op de windstreken. In de andere familie zijn er behoorlijke afwijkingen van het echte noorden. Deze afwijkingen zijn allemaal vergelijkbaar en allemaal naar dezelfde kant toe (richting westen als je vanaf het noorden naar het monument kijkt).

Het staat buiten kijf deze tweede familie van graftombes het gevolg is van fouten van de Chinese astronomen en architecten. Mogelijk zou het te maken hebben met het gebruik van het kompas, dat in die tijd in een primitieve vorm is uitgevonden in China maar er is geen relatie gevonden met paleomagnetische gegevens. In het artikel wordt een astronomische verklaring voorgesteld: de keizers die deze piramides van de tweede familie lieten bouwen wilden niet dat die naar de noordelijke hemelpool wezen, waar op dat moment geen ster was te vinden, maar naar de ster die in de toekomst deze pool zou naderen: onze huidige Poolster oftewel Polaris.

Dit lijkt op het eerste gezicht een vreemde verhandeling maar we moeten rekening houden met een fenomeen, de precessie van de as van de Aarde die voortdurend en heel langzaam zorgt voor een verplaatsing van de punten van de as van de Aarde en daardoor ook van de hemelpool. De Chinese astronomen waren vrijwel zeker bekend met dit fenomeen. Tegenwoordig identificeren we de noordelijke hemelpool met Polaris (alhoewel de uitlijning niet perfect is) maar in de tijd van de keizers van de Han dynastie was de hemelpool nog ver verwijderd van Polaris. De afstand in graden was ongeveer gelijk aan de afwijking van de Chinese piramides van het geografische noorden.Bron: eurekalert.org                                                                            Eerste publicatie: 12 december 2018