Zonnestelsel Nieuws

Familieportret van Pluto compleet

Kerberos - de kleinste maan van Pluto
Kerberos – de kleinste maan van Pluto. Image credit: NASA/JHUAPL/SwRI

Het familieportret van Pluto en zijn manen is compleet. De afgelopen week zond de New Horizons ook foto’s terug van Kerberos, de laatste maan van Pluto.

De foto is gemaakt door vier verschillende opnames te combineren. Ze werden op 14 juli 2015 gemaakt door de Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) ongeveer 7 uur voor de dichtste nadering tot Pluto. De afstand tot Kerberos bedroeg toen 396,100 kilometer. De opname is bewerkt om zoveel mogelijk detail zichtbaar te maken. Kerberos heeft een dubbel gelobde vorm. De lengte over de grootste as bedraagt ongeveer 12 kilometer en de lengte over de kortste as bedraagt ongeveer 4,5 kilometer.

 

Familieportret van de manen van Pluto
familieportret van de manen van Pluto. Met een diameter van 1212 kilometer is Charon veruit de grootste maan. Nix en Hydra zijn met een doorsnede van ongeveer 40 kilometer beiden ongeveer even groot. Kerberos en Styx zijn veel kleiner. Ook deze manen zijn met doorsnedes van 10-12 kilometer ongeveer even groot. Alle vier de kleine manen draaien in langgerekte banen om Pluto heen.

Kerberos is veel kleiner dan wetenschappers hadden verwacht. De maan weerkaatst veel licht dit in tegenstelling tot de verwachtingen voorafgaand aan de scheervlucht van de New Horizons in juli 2015. De maan heeft een dubbel-gelobde vorm van ongeveer 8 kilometer bij ongeveer 5 kilometer. Wetenschappers vermoeden dat deze vorm is ontstaan doordat de maan is ontstaan uit twee verschillende objecten die zijn samengesmolten. Kerberos reflecteert ongeveer evenveel licht als de andere manen van Pluto (± 50%). Wetenschappers concluderen hieruit dat de maan vermoedelijk bestaat uit heel veel schoon waterijs.

Voordat de New Horizons zijn scheervlucht langs Pluto en zijn manen maakte onderzochten wetenschappers met behulp van de Hubble telescoop de invloed ie de zwaartekracht van Kerberos uitoefent op de andere manen. Die invloed bleek behoorlijk groot te zijn in relatie tot zijn lichtsterkte. Astronomen stelden toen dat Kerberos dus relatief groot en zwaar moest zijn. De geringe lichtsterkte werd verklaart door aan te nemen dat de maan een erg donker oppervlak moest hebben. Het is dus erg verrassend dat uit de opnames van de New Horizons blijkt dat de maan erg klein is en daarnaast erg veel licht weerkaatst. Tegengesteld aan de conclusies die aan de hand van gegevens van de Hubble telescoop waren getrokken. Waarom is nog niet duidelijk. De voorspellingen die astronomen maakten voor de andere manen klopten goed, voor Kerberos pakte het compleet anders uit.

Laatste bewerking: 24 oktober 2015

Bron: Earthsky.org, 23 oktober 2015