Zonnestelsel Nieuws

Meer dan 15000 NEO’s en er komen er nog steeds bij

Asteroide Lutetia
Opnames van asteroïde Lutetia, gemaakt op 10 juli 2010 door de Europese Rosetta-sonde van een afstand van ± 3100 kilometer. Lutetia heeft een doorsnede van ± 130 kilometer. Credit: ESA

Een internationaal onderzoeksteam is bezig met het catalogiseren van alle asteroïden die een potentieel gevaar zijn voor de Aarde. Inmiddels zijn er 15.000 van deze zogenoemde NEO’s gevonden (Near Earth Asteroids) maar hun aantal neemt nog steeds toe.

Het aantal gecatalogiseerde asteroïden neemt in snel tempo toe sinds drie jaar geleden de 10.000-ste werd ontdekt.

Near-Earth Objects, afgekort NEO’s, zijn asteroïden of kometen die in grootte variëren tussen enkele meters tot enkele tientallen kilometers en waarvan de baan dicht bij de baan van de Aarde komt waarbij er een kans bestaat dat ze ooit in botsing komen met de Aarde.

De ontdekte NEO’s maken deel uit van een veel grotere groep van meer dan 700.000 asteroïden in ons zonnestelsel. Gemiddeld worden er de laatste jaren 30 nieuwe NEO’s per week ontdekt, aldus het NEO Coordination Centre van de ESA dat is gevestigd in de buurt van Rome in Italië.

Enkele tientallen jaren geleden werden er gemiddeld rond de 30 NEO’s per jaar gevonden. Het is dus duidelijk dat de internationale samenwerking zijn vruchten afwerpt. Onderzoekers denken dat ondertussen ongeveer 90% van alle objecten groter dan 1000 meter zijn gevonden maar daar staat tegenover dat vermoedelijk pas ongeveer 10% van alle NEO’s kleiner dan 100 meter in kaart zijn gebracht en minder dan 1% van alle NEO’s kleiner dan 40 meter.

De Catalina Sky Survey in Arizona en de Pan-STARSS in Hawaii zijn op dit moment goed voor 90% van alle nieuw ontdekte objecten.

De ESA levert met zijn Space Situational Awareness programma ook nog een bijdrage door in Italië een centrum op te zetten dat nieuwe en bestaande gegevens combineert en dat zorgt voor de verspreiding van de data.

Dit centrum onderhoudt de Europese Risico Lijst die alle objecten bevat waarvan een inslag op Aarde laag is maar niet kan worden uitgesloten. Het risico dat een NEO de komende 40 jaar inslaat is erg klein maar het is belangrijk om NEO’s te volgen en hun banen nauwkeurig in kaart te brengen.

Het centrum van de ESA fungeert ook als aanspreekpunt voor wetenschappelijke studies die nodig zijn om waarschuwingen en real-time gegevens aan te leveren aan wetenschappelijke onderzoeksinstituten, internationale organisaties en beleidsmedewerkers bij regeringen.

De afgelopen jaren hebben astronomen die samenwerken of gesponsord worden door de ESA zich bezig gehouden met vervolgwaarnemingen om nieuwe objecten te bevestigen en meer data te verzamelen om te komen tot nauwkeurigere baanberekeningen. Een gedeelte van dit werk wordt gedaan vanuit een observatorium van de ESA op Tenerife.

De komende jaren zal het tempo van nieuwe ontdekkingen vermoedelijk nog hoger liggen. De ESA werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe telescoop met een groot beeldveld die automatisch de nachtelijke hemel gaat afspeuren. Deze telescoop moet omstreeks 2018 in gebruik worden genomen. De Large Synoptic Survey Telescope wordt gebouwd in de woestijn van Chili.

Met nieuwe telescopen die ongeveer de hele hemel kunnen bestrijken kunnen hopelijk de meeste NEO’s worden opgespoord en geïdentificeerd voordat ze een bedreiging kunnen vormen voor de Aarde.

Eerste publicatie: 29 oktober 2016
Bron: phys.org