Nasa heeft bewijs dat er op Mars nog stromend water voorkomt

Zout water op Mars
Deze donkere smalle en 100 meter lange strepen vloeien bergafwaarts op Mars. Men heeft afgeleid dat ze zijn ontstaan door tijdelijk stromend water. Recent hebben wetenschappers gehydrateerde zouten aangetroffen op deze hellingen in de Hale krater die hun originele theorie dat deze strepen zijn ontstaan door stromend water, ondersteunen. De foto is samengesteld door een mineralogische opname in valse kleuren te leggen over een driedimensionaal model dat is gemaakt aan de hand van opnames van de HiRES. Credit:NASA/JPL/Universiteit van Arizona.

Nieuwe resultaten verkregen met NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) laten het sterkste bewijs tot nu toe zien dat er tegenwoordig nog steeds met tussenpozen vloeibaar water stroomt op Mars.

Met behulp van een spectrometer aan boord van de MRO ontdekten wetenschappers de handtekeningen van gehydrateerde mineralen op hellingen op de rode planeet waar vreemde strepen zichtbaar zijn. In de tijd lijken deze donkere strepen op een soort van eb en vloed. Tijdens de warme seizoenen worden ze donker van kleur en lijken ze langs de hellingen naar beneden te vloeien. In de koude seizoenen vervagen ze. Ze komen voor op verschillende plaatsen op Mars waar de temperatuur boven -23°C komt en ze verdwijnen als het kouder wordt.

In de zoektocht naar water op Mars en de zoektocht naar leven in het heelal is dit volgens NASA voor het eerst dat er een overtuigend bewijs is gevonden. Het is een belangrijke ontdekking nu blijkt dat er tegenwoordig nog steeds water, al is het dan heel erg zout water, stroomt over het oppervlak van Mars.

Deze bergafwaartse stromingen zijn in het verleden al veel vaker in verband gebracht met vloeibaar water. De nieuwe ontdekkingen van gehydrateerde zouten op deze hellingen kunnen in relatie gebracht worden met deze donkere structuren.

De gehydrateerde zouten verlagen het vriespunt van een vloeibare zoutoplossing net zoals in de winter zout op onze wegen wordt gestrooid om ijs en sneeuw sneller te laten smelten. Wetenschappers denken dat het om een ondiepe ondergrondse stroming gaat die net voldoende water kan opzuigen naar het oppervlak om de verkleuring te verklaren.

De gehydrateerde zouten werden alleen aangetroffen als de seizoensgebonden kenmerken op zijn breedst waren, dit suggereert dat of de donkere strepen zelf of een proces dat ze vormt de bron is van de hydratatie. Hoe dan ook betekent de detectie van gehydrateerde zouten op deze hellingen dat water een belangrijke rol speelt in het ontstaan van deze strepen.

Deze kenmerken werden voor het eerst opgemerkt op opnames uit 2010 die gemaakt waren met het High Resolution Imaging Experiment (HiRISE) van de MRO. Ondertussen zijn er m.b.v. de HiRES op diverse plaatsen op Mars dergelijke strepen aangetroffen. In de nieuwe studie worden de HiRES-opnames vergeleken met opnames van de Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer (CRIS) van de MRO. Met dit instrument kan men de mineralen zichtbaar maken aan het oppervlak van de planeet.

Op verschillen plaatsen waar deze strepen voorkomen werden er met de CRIS signalen van gehydrateerde zouten aangetroffen. Daar waar de streepachtige structuren minder zichtbaar waren werden ook geen gehydrateerde zouten aangetroffen.

De gehydrateerde zouten die met de CRIS zijn gevonden zijn perchloraten, voornamelijk magnesiumperchloraat en natriumperchloraat. Het is bekend dat sommige perchloraten er voor kunnen zorgen dat vloeistoffen niet bevriezen, zelfs niet bij temperaturen van -70°C. Op Aarde komen natuurlijke perchloraten vaak voor in woestijnen en sommige type perchloraten kunnen gebruikt worden als raketbrandstof.

Perchloraten zijn al eerder aangetoond op Mars. Zowel de Phoenix lander als de Curiosity van NASA hebben perchloraten aangetroffen in de bodem van Mars en zonnige wetenschappers zijn van mening dat ook de Vikings in de jaren 70 van de vorige eeuw al tekenen van perchloraten hebben gevonden. In dit nieuwe onderzoek zijn nu perchloraten in gehydrateerde vorm gevonden en in andere gebieden dan die door eerdere verkenners zijn aangetoond. Het is ook voor het eerst dat er vanuit een baan om Mars perchloraten zijn geïdentificeerd.

De MRO bevindt zich al sinds 2006 in een baan om Mars en bestudeert al die tijd met zes wetenschappelijke instrumenten de planeet. De vreemde donkere structuren werden vijf jaar geleden voor het eerst door de MRO gezien en nu heeft diezelfde MRO meegeholpen met het vinden van een verklaring voor deze fenomenen.

Als onderzoekers praten over water op Mars dan hebben ze het meestal over bevroren water of heel oud water diep onder het oppervlak. Deze ontdekking is een belangrijke aanvulling. Het is de eerste spectrale detectie die onomstotelijk de vloeibaar water hypothese van de donkere strepen ondersteunt.

Meerdere ruimteverkenners hebben verschillende jaren onderzoek gedaan om dit mysterie op te lossen en nu weten we dan dat er weliswaar erg zout water maar wel vloeibaar water voorkomt op deze koude droge woestijnachtige planeet.

Onderzoekers van de NASA stellen dat hoe beter ze Mars bestuderen hoe meer ze leren over hoe leven op Mars kan worden ondersteund en waar zich de bronnen bevinden om toekomstig leven te ondersteunen.

Bron: diverse persberichten, NASA 28 september 2015