Zonnestelsel Nieuws

NASA-instrument aan boord ISS ziet meer dan 750 bronnen van broeikasgassen

Het EMIT-instrument van de NASA, oorspronkelijk gebouwd om mineralen in kaart te brengen, overtreft alle verwachtingen.

Een luchtfoto van een zandkleurig gebied. Een donkerpaarse vlek vertegenwoordigt de gedetecteerde EMIT-bron van de methaanpluim.
In een afgelegen hoek van het zuidoosten van Libië ontdekte EMIT op 3 september 2022 een methaanpluim die ongeveer 444 kilogram per uur uitstoot. Het is een van de kleinste bronnen die tot nu toe door het instrument zijn gedetecteerd. (Credit: NASA/JPL-Caltech)

 Hoe meer we leren over ons klimaat, hoe beter we toegerust zijn in het aanpakken van factoren die het klimaat schaden. Daarom werd in juli 2022 het EMIT-instrument van de NASA naar het International Space Station gelanceerd. EMIT staat voor Earth Surface Mineral Dust Source Investigation. Het instrument is in staat om 10 belangrijke mineralen in enkele van ’s werelds meest droge gebieden in kaart te brengen en hoe stof in die gebieden ons klimaat beïnvloedt.

In een gloednieuw onderzoek zijn de gegevens van het instrument echter gebruikt om meer dan 750 puntbronemissies van broeikasgassen te identificeren, waaronder bronnen van methaan afkomstig van stortplaatsen, landbouwlocaties en olie- en gasinstallaties.

Hoewel de detectie van broeikasgassen zoals methaan geen deel uitmaakte van de primaire missie van EMIT heeft de beeldvormende spectrometer aan boord van het International Space Station bewezen over dergelijke capaciteit te beschikken. Volgens Andrew Thorpe, hoofdauteur van het artikel, waren ze in het begin een beetje voorzichtig over wat ze met het instrument konden doen. Maar EMIT heeft hun verwachtingen overtroffen.

Van de 750 bronnen van methaan kon EMIT zowel grote bronnen (die tienduizenden kilo’s methaan per uur uitstoten) als kleine bronnen (die honderden kilo’s methaan per uur uitstoten) identificeren. Dit is belangrijk omdat het nauwkeurige gegevens oplevert over “superuitstoters”, oftewel bronnen van methaan die een onevenredig groot deel van de uitstoot veroorzaken.

Methaan is een bijzonder effectief – op een slechte manier – broeikasgas. Het is tot 80 keer krachtiger in het vasthouden van warmte dan koolstofdioxide. Het kunnen identificeren van de bronnen ervan kan wetenschappers uiteindelijk helpe strategieën te ontwikkelen om schadelijke emissies te beperken, aangezien deze emissies vaker wel dan niet door d mens worden aangestuurd. Ze zijn ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de klimaatcrisis.

Normaal gesproken worden methaandetectie-instrumenten in vliegtuigen gebruikt. Vanaf een lagere hoogte (enkele kilometers) zijn deze instrumenten doorgaans veel gevoeliger voor bronnen van methaan dan EMIT – maar dergelijke vluchten kunnen slechts een beperkt gebied gedurende een korte tijd bestrijken. Deze missies worden ook vaak als te afgelegen, te riskant of te duur beschouwd.

Een luchtfoto die de door EMIT gedetecteerde methaanpluimen in donkerpaars laat zien.
EMIT identificeerde op 1 september 2022 een cluster van twaalf methaanpluimen binnen een gebied van 400 vierkante kilometer in het zuiden van Oezbekistan. Het instrument legde de cluster in één opname vast, door onderzoekers een scène genoemd. (Credit: NASA/JPL-Caltech)

Vanaf een hoogte van ongeveer 400 kilometer boven onze planeet op het ISS slaagde EMIT er echter in om in de eerste 30 dagen van waarnemingen 60% tot 80% van de methaanpluimen waar te nemen die doorgaans worden waargenomen middels campagnes met vliegtuigen. De beeldspectrometer van EMIT maakt beelden van 80*80 kilometer van het oppervlak van de Aarde. Onderzoekers noemen deze beelden “scenes”. Veel scènes omvatten gebieden die ver buiten het bereik liggen van typische methaandetectievliegtuigen in het algemeen.

Terwijl missies van NASA zich vaak richten op het naar buiten kijken in het heelal, bewijst EMIT dat het ook belangrijk is om baar onszelf terug te kijken.

Het onderzoek werd op 17 november gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances en is daar in zijn geheel te lezen.

Eerste publicatie: 22 november 2023
Bron: space.com