Astronomie

Ons Melkwegstelsel is ongeveer even groot als de Andromedanevel

Andromeda en ons eigen sterrenstelsel botsen
Artist impression van de botsing tussen Andromeda en ons eigen sterrenstelsel (NASA)

Astronomen hebben ontdekt dat onze nabije grote buur, het Andromeda sterrenstelsel (Andromedanevel) ongeveer even groot is als ons eigen sterrenstelsel. Eerder werd altijd aangenomen dat de Andromedanevel ongeveer 2-3 keer zo groot was als ons eigen sterrenstelsel en dat onze Melkweg uiteindelijk opgeslokt zou gaan worden door de veel grotere buur. Maar het laatste onderzoek toont aan dat beide stelsels ongeveer even groot zijn.

De onderzoekers bepaalden de massa van de Andromedanevel op meer dan 800 miljard zonsmassa en dat komt overeen met de massa van ons eigen sterrenstelsel. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Australische tak van het International Centre for Radio Astronomy Research. Ze gebruikten een nieuwe techniek om de snelheid die nodig om van het sterrenstelsel weg te komen, te bepalen. Als een raket gelanceerd wordt is r een snelheid van meer dan 11 kilometer per seconde nodig om de aantrekkingskracht van de Aarde te overwinnen. Ons eigen sterrenstelsel is meer dan een biljoen maal zwaarder dan onze nietige planeet dus om aan de aantrekkingskracht van ons sterrenstelsel te ontkomen is een snelheid van 550 kilometer per seconde nodig. Deze techniek is gebruikt om de massa van de Andromedanevel te berekenen.

De onderzoekers denkend at bij eerdere studies de hoeveelheid donkere materie in het Andromedastelsel is overschat. Door het bestuderen van de banen van snel bewegende sterren ontdekten de onderzoekers dat er in de Andromedanevel veel minder donkerematerie voorkomt dan voorheen werd aangenomen; slechts ongeveer een derde van de donkere materie die in eerdere waarnemingen werd berekend. Ons sterrenstelsel en de Andromedanevel zijn twee gigantische sterrenstelsels die deel uit maken van de Lokale Groep en die kosmologisch gezien erg dicht bij elkaar staan: ze zijn slechts ongeveer 2 miljoen lichtjaar van elkaar verwijderd.

Nu de Andromedanevel niet langer als de grote broer van ons sterrenstelsel wordt beschouwd zijner nieuwe simulaties nodig om uit te zoeken wat er zal gebeuren als de twee sterrenstelsels uiteindelijk met elkaar in botsing komen. De onderzoekers hebben eerder al een gelijkaardige techniek gebruikt om in 2014 de massa van ons eigen sterrenstelsel nauwkeuriger te bepalen en de zeggen dat de laatste ontdekking van grote invloed is p hoe we onze meest nabije buren moeten bekijken. Onze kennis over de Lokale Groep zal drastisch moeten worden herzien, aldus de onderzoekers.

Voorheen dacht men dat er één groter sterrenstelsel was en ons eigen sterrenstelsel dat een beetje kleiner is maar dat scenario is nu compleet veranderd. De onderzoekers vinden het een opwindend idee dat ze een nieuwe techniek hebben kunnen gebruiken en daarmee 50 jaar opgebouwde kennis over onze Lokale Groep volledig op hun kop zetten.

Over ongeveer 5 miljard jaar zal onze nabije buur de Andromedanevel in botsing komen met ons eigen sterrenstelsel en uiteindelijk zullen de twee sterrenstelsels met elkaar versmelten. Het is lang geleden dat ons sterrenstelsel is versmolten met een ander groot stelsel maar de restanten van deze botsingen zijn wel nog steeds zichtbaar. In de nabije toekomst zullen ook de Kleine en de Grote Magelhaanse Wolk, twee satellietstelsels van ons sterrenstelsel, worden verzwolgen.

 

Eerste publicatie: 15 februari 2018
Bron: diverse persberichten

 

https://phys.org/news/2018-02-milky-ties-neighbor-galactic-arms.html