Zonnestelsel Nieuws

SOHO heeft al 4000 kometen ontdekt!

Het Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) van de ESA en de NASA werd in 1995 gelanceerd. De satelliet was ontworpen voor een levensduur van 3 jaar en zou zich gedurende die drie jaar bezig houden met het bestuderen van de corona van de Zon en de zonnewind. Vanuit zijn unieke positie in de ruimte kan de satelliet echter voor veel meer zaken worden gebruikt. Zo ontdekte de telescoop in zijn 25 jaren al meer dan 4000 kometen die langs de Zon scheerden.

Animatie van de ontdekking van komeet SOHO-4000
Een animatie van de data die door de SOHO zijn verkregen toont twee nieuw ontdekte kometen die langs de Zon scheren waaronder ook de 4000ste komeet die door de ruimtetelescoop is ontdekt. Image credit: ESA/NASA/SOHO/Karl Battams.

Omdat het bestuderen van de Zon de hoofdtaak van SOHO is draait het komeetprogramma op vrijwilligers, de zogenaamde burgerwetenschappers. De 4000ste komeet werd gezien door burgerwetenschapper Trygve Prestgard. Hij heeft inmiddels al ongeveer 120 kometen op zijn naam staan die hij vond in data van SOHO en STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory).

De meeste kometen die SOHO zag werden gezien door de Large Angle and Spectrometer Coronograph (LASCO). Dit instrument blokkeert het helderste deel van de Zon zodat astronomen de zwakke corona veel beter kunnen bestuderen.

En door die ijle corona bewegen zich de kometen die rakelings langs de Zon scheren of er op te pletter slaan. Het zijn allemaal kometen van de Kreutz-familie. SOHO blokkeert zoveel zonlicht dat zelf de kleinste en zwakste kometen zichtbaar zijn. Zo heeft SOHO-4000 een doorsnede van ongeveer 5 – 10 meter.

Opname met komeet SOHO-3999 en SOHO-4000
Een afbeelding op 15 juni 2020 gemaakt door de SOHO toont twee nieuw ontdekte kometen die langs de Zon scheren, waaronder de 4000ste komeet die door de ruimtetelescoop werd ontdekt. Credit:  ESA/NASA/SOHO/Karl Battams.

Ofschoon wetenschappers die verbonden zijn aan de missie weten dat SOHO zou zorgen voor veel nieuwe kometen had men verwacht dat het wel wat langer zou duren voordat de 4000ste in de data gevonden zou worden.

Begin juni deed SOHO een speciale waarneemsessie die samenviel met de vijfde scheervlucht van de Parker Solar Probe van de NASA. Op deze manier zou men meer gegevens kunnen verkrijgen van dezelfde structuren op de Zon. Voor deze waarnemingen werd de normale belichtingstijd van SOHO verdubbeld waardoor de ruimtetelescoop de kleinere, zwakkere objecten zoals SOHO-4000 kon zien.

Prestgard is blij dat hij de 4000ste komeet heeft ontdekt. Hij wist dat dit feit aanstaande was maar hij realiseerde zich niet dat de kleine komeet die hij zag nummer 4000 zou zijn.

Eerste publicatie: 19 juni 2020
Bron: NASA/ESA