Astronomisch Nieuws

Webb ziet een enorme groep protosterren in het centrum van de Melkweg: Sagittarius C

Sagittarius C bevindt zich ongeveer 300 lichtjaar van Sagittarius A*, het 4,3 miljoen zonsmassa zware zwarte gat in het centrum van ons sterrenstelsel.

Naar schatting 500.000 sterren schitteren in deze afbeelding van Sagittarius C
Naar schatting 500.000 sterren schitteren in deze afbeelding van Sagittarius C, gemaakt door het NIRCam-instrument van de JWST. Credit: NASA / ESA / CSA / STScI / Samuel Crowe, University of Virginia.

Er zijn nog nooit infraroodgegevens over deze regio geweest met het resolutie- en gevoeligheidsniveau dat astronomen nu bij de Webb Space Telescope krijgen. Ze zien nu dus veel nieuwe zaken.

De Webb Space Telescope onthult ongelooflijk veel details waardoor astronomen stervorming in dit soort omgevingen kunnen bestuderen op een manier die voorheen niet mogelijk was.

Het galactische centrum is de meest extreme omgeving in ons sterrenstelsel en daar kunnen de huidige theorieën over stervorming aan de strengste testen worden onderworpen.

Sagittarius C bevat naar schatting 500.000 protosterren: jonge sterren die zich nog steeds vormen en aan massa winnen.

In het centrum bevindt zich een eerder bekende, massieve protoster die een massa van ongeveer 32 zonsmassa heeft.

Astronomen hebben Sagittarius C bestudeerd met behulp van het NIRCam-instrument van de Webb Space Telescope.

De wolk waaruit de protosterren tevoorschijn komen is zo dicht dat het licht van sterren erachter Webb niet kan bereiken, waardoor het minder druk lijkt, terwijl het in feite een van de dichtst opeengepakte gebieden van de afbeelding is.

Kleinere infrarood-donkere wolken stippelen het beeld uit en zien eruit als gaten in het sterrenveld. Dat is waar toekomstige sterren ontstaan.

Het NIRCam-instrument legde ook grootschalige emissie vast van geïoniseerd waterstof rond de onderkant van de donkere wolk, dit is in de afbeelding cyaankleurig weergegeven.

Normaal gesproken is dit het resultaat van energetische fotonen die worden uitgezonden door jonge massieve sterren, maar de enorme omvang van het gebied dat Webb laat zien is een verrassing die verder onderzoek verdient.

Een ander kenmerk van de regio dat men wil onderzoeken zijn de naaldachtige structuren in de geïoniseerde waterstof, die in vele richtingen chaotisch georiënteerd lijken te zijn.

Het galactische centrum is een drukke, tumultueuze plek. Er zijn turbulente gemagnetiseerde gaswolken die sterren vormen, die vervolgens met hun uitstromende wind, jets en straling het omringende gas beïnvloeden.

Volgens de onderzoekers heeft Webb hun veel gegevens verstrekt over deze extreme omgeving en beginnen ze zich er pas net in de verdiepen. Het beeld van Webb is verbluffend en de wetenschap die astronomen eruit kunnen halen is zelfs nog beter denken ze.

Zware sterren zijn fabrieken die zware elementen in hun kernen produceren, dus het begrijpen ervan is hetzelfde als het ontstaansverhaal van een groot deel van het heelal leren kennen.

Eerste publicatie: 21 november 2023
Bron: NASA/ESA/sci-news