ChinaSpecials

Astronomie en Astrologie in China

Historisch gezien is er in de hele wereld altijd een relatie geweest tussen astronomie en astrologie. In China is de band tussen astronomie en astrologie altijd heel sterk geweest. In Europa werden beiden vanaf de achttiende eeuw als twee compleet verschillende disciplines gezien. Tegenwoordig wordt astronomie als een wetenschappelijke discipline gezien die is gebaseerd op het waarnemen van objecten en gebeurtenissen buiten de Aardse atmosfeer. Astrologie daarentegen wordt meer gezien als een vorm van “waarzeggerij” die zich grotendeels bezighoudt met het doen van voorspellingen over leven op Aarde door het bestuderen van de posities van hemellichamen waarbij wordt aangenomen dat er een relatie is tussen gebeurtenissen op Aarde en aan de sterrenhemel. Er zijn mensen die dit serieus nemen maar anderen vinden dit de grootste flauwekul.

Volgens de Chinese astrologische gedachte kan het lot van iemand worden bepaald oor een aantal complexe factoren waaronder de positie van de grote planeten, de Zon, de Maan en de kometen ten tijde van het precieze tijdstip dat iemand is geboren en het jaar waarin die persoon is geboren. In China wordt ieder jaar geassocieerd met één van de twaalf dieren en één van de vijf elementen waardoor er een cyclus van zestig jaar ontstaat. Een nauwkeurige astrologische voorspelling is een complexe maar absoluut niet wetenschappelijke aangelegenheid. In China weten nog steeds veel mensen welke dieren bij welk jaar horen en wordt dit nog veel gebruikt om te kijken of stelletjes wel bij elkaar passen maar astrologie wordt niet meer serieus genomen bij het maken van belangrijke beslissingen.

De Chinese almanak

Chinese Almanak 2015
Chinese Almanak 2015 voor het Jaar van het Schaap,

In veel Chinese huishoudens wordt nog steeds gebruik gemaakt van een almanak of een kalender die is gebaseerd op het maanjaar en die aangeeft wat wel of juist niet te doen op bepaalde dagen. Deze almanak gaat vermoedelijk terug tot 2256 voor Christus. Vanaf die tijd zou deze almanak jaarlijks zijn uitgegeven. In eerste instantie werd de almanak uitsluitend gemaakt door het keizerlijke paleis omdat die waren verbonden met de hemel en dus de enige autoriteit op dit gebied. Tegenwoordig mag iedereen een almanak uitgeven maar bepaalde rituelen worden nog steeds gebruikt.

Zo mag de almanak alleen met schone handen worden aangeraakt. Oude almanaks moeten worden verbrand. Dat kan bij een tempel gebeuren of thuis. Om de kracht van de almanak te bewaren moet deze altijd met respect worden behandeld en mag deze nooit op de grond worden gelegd of onder een tafel worden bewaard. Ondanks dat er nogal luchtig wordt gedaan over de astrologische veronderstellingen rond de Dierenriem laat het respect voor de almanak zien dat er in de huidige Chinese samenleving nog steeds plaats is voor de gedachten achter deze almanak.

De Chinese jaren en de Dierenriem

Detail van de hinese almanak van Zhai Fengda
Detail van de Chinese almanak van Zhai Fengda uit 965 voor Christus (credit: British Library)

Een van de bekendere en populaire elementen van de Chinese astrologie is het bijgeloof met betrekking tot de Chinese Dierenriem-tekens. De Chinese dierenriem vormt een twaalfjarige cyclus die gebruikt wordt om op basis van een maankalender de jaren te benoemen. In de maankalender valt het begin van het nieuwe jaar altijd tussen einde januari en begin februari. Sinds 1911 gebruiken de Chinezen de zonnekalender maar de maankalender wordt nog steeds gebruikt voor festiviteiten zoals het Chinese Nieuwjaar. Op veel kalanders zijn zowel de maankalender als de zonnekalender afgebeeld.

De twaalf dieren die deel uit maken van de Chinese dieren riem – een rat, os, tijger, konijn (of haas), draak, slang, paard, schaap (of geit), aap, haan, hond en varken – zijn onderwerp van talloze legendes in de Chinese mythologie. Dezelfde dierenriem-dieren komen voor in verschillende culturen rondom China heen.

In de Chinese folklore zijn er rond de tekens van de dierenriem horoscopen ontwikkeld die veel lijken op de maandelijkse horoscopen die wij kennen bij de maandelijkse tekens van de dierenriem (Vissen, Ram, Steenbok, etc.) Aan deze tekens worden verschillende kwaliteiten toegekend die niet serieus genomen moeten worden. Echter aan de jaar-tekens zijn ook nog verbonden met één van de vijf elementen – water, aarde, hout, vuur of metaal – ieder jaar in de 60-jarige cyclus – en er wordt ook nog gevarieerd in Yin en Yang  (dit zijn de levenskrachten – mannelijk en vrouwelijk, positief en negatief). De combinatie van deze elementen zegt iets over iemand karakter en deze informatie werd traditioneel gebruikt bij beslissingen over huwelijk en werk. Men denkt dat bepaalde combinaties van tekens van nature goed zijn en dat andere combinaties tot grote problemen kunnen leiden.

Deze eenvoudige karakteristieken over de dieren zelf ende relaties die worden gesuggereerd zijn enorm populair en erg bekend. Ze worden vaak in een wiel getekend die de cyclische kalender weergeeft. De cyclus begint altijd met de rat (muis) en eindigt met het varken. Het wiel moet met de wijzers van de klok mee gelezen worden.

Zoek je geboortejaar op in onderstaande tabel en ontdek welk dier uit de Chinese Dierenriem bij je hoort en kijk of de bijbehorende kenmerken kloppen:

Rat – Zi (Muis) 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
Yang Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde  Metaal
rat Ratten (Muizen) zijn slim, snel van begrip en harde werkers. Ze zijn van nature zuinig maar kunnen ook heel erg gul zijn en charmant. Ratten moeten de verleiding weerstaan om opvliegend en te kritisch te zijn.
Os – Chou 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
Yin Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde  Metaal
os Ossen zijn sterke leiders die anderen vertrouwen schenken. Ze hebben een hekel aan falen en kunnen slecht tegen kritiek. Ze doen de dingen op hun manier. Ossen zijn vaak praktisch ingesteld. Ze zijn genereus en hebben een groot hart.
Tijger – Yin 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
Yang Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde Metaal  Water
tijger Tijgers hebben een speelse natuur, ze zijn gevoelig,emotioneel en kunnen veel liefde geven. Ze zijn loyaal en verwachten dat ook van anderen. Tijgers zijn avontuurlijk en dapper maar ze hebben de neiging om zich door anderen te laten meeslepen.
Konijn – Mao (Haas) 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
Yin Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde Metaal  Water
konijn Konijnen zijn aanhankelijk, vriendelijk en goedmoedig. Ze zijn ambitieus maar kunnen worden vertrouwd.  Konijnen zijn slim en getalenteerd maar kunnen erg sentimenteel zijn.
Daak – Chen 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
Yang Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde Metaal Water  Hout
draak Draken zijn intelligent, vitaal en enthousiast. De Draak geniet vertrouwen en heeft een zacht karakter. Draken zijn vaak populair maar het zijn perfectionisten die vaak veeleisend zijn ook ten opzichte van anderen.
Slang – Si 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
Yin Aarde metaal Water Hout Vuur Aarde Metaal Water  Hout
slang Slangen zijn charmant en wijs. Ze laten zich sterk leiden door hun intuïtie. Ze zijn romantisch en het zijn vaak grote denkers. Slangen neigen naar ijdelheid en moeten besluiteloosheid proberen te vermijden.
Paard – Wu 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
Yang Metaal Water Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur
paard Paarden zijn harde werkers en hebben een vrolijk karakter. Ze zijn populair en opmerkzaam. Paarden zijn zeer onafhankelijk en kunnen koppig en temperamentvol zijn.
Schaap – Wei(Geit) 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
Yin Metaal Water Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout  Vuur
schaap Schapen zijn vreedzaam en charmant gezelschap. Ze zijn rustig en hebben veel geduld. Schapen kunnen timide zijn en leiderschap en verantwoordelijkheid ontlopen maar ze zijn vaak elegant en artistiek. Schapen hebben de neiging klagerig te zijn.
Aap – Shen 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
Yang Water Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur  Aarde
aap Apen zijn zeer intelligent en inventief. Ze zijn erg charismatisch. Apen zijn veelzijdig en snel van begrip. Door hun sterke wil kunnen ze ongeduldig zijn.
Rooster – You 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
Yin Water Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde
haan Hanen zijn harde werkers. Ze zijn goede tijdbewakers, nemen beslissingen en spreken zich duidelijk uit. Hanen zijn loyaal, ze houden van hun eigen gezelschap en ze worden vaak als dromers gekenmerkt.
Hond- Xu 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
Yang Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde  Metaal
hond Honden zijn loyaal. Het zijn harde werkers en geboren leiders. Je kan geheimen aan ze toevertrouwen maar soms zijn honden ook afstandelijk. Honden zijn speels maar ze kunnen zich ook zorgen maken om kleine dingen.
Varken – Hai 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031
Yin Hout Vuur Aarde Metaal Water Hout Vuur Aarde  Metaal
varken Varkens hebben een grote innerlijke kracht. Het zijn goede metgezellen. Ze zijn intelligent en leergierig en ze stellen zichzelf lastige doelen. Varkens zijn vriendelijk, oprecht, tolerant en eerlijk en dat verwachten ze van anderen ook. Varkens kunnen wel naïef zijn.

Welke tekens passen bij elkaar in de Chinese Dierenriem?

De dieren die even ver van elkaar zijn verwijderd op het zodiakale wiel worden gezien als de dieren die het beste bij elkaar passen: Rat, Draak, Aap en Os,Slang, Haan en Tijger, Paard, Hond en Konijn, Schaap en Varken.

De tekens die tegenover elkaar staan vormen de slechtste match en passen niet goed bij elkaar: Rat en Paard; Os en Geit; Tijger en Aap; Konijn en Haan; Draak en Hond; Slang en Varken. Dit zijn geen goede combinaties in de liefde, de familie en in het zakenleven.

Chinees Horoscoop Wiel
Chinees Horoscoop Wiel

Maar ieder mens is een combinatie van het teken van het jaar waarin je bent geboren en het teken dat de tijd van de dag en de maand waarin je bent geboren beïnvloedt. Het kan dus zijn dat je jaarteken niet matched met het jaarteken van een andere persoon maar dat dit wordt gecompenseerd door de tekens van de maand en de tijd van de dag.

Je geboortemaand is gekoppeld aan een innerlijk dier. Dit heeft invloed op je motivaties, liefdesleven en je innerlijke persoonlijkheid en het is belangrijk in relatie tot je compatibiliteit met andere tekens.

Tijger 1ste maand van de maankalender Aap 7de maand van de maankalender
Konijn (Haas) 2de maand van de maan kalander Haan 8de maand van de maankalender
Draak 3de maand van de maankalender Hond 9de maand van de maankalender
Slang 4de maand van de maankalender Varken 10de maand van de maan
Paard 5de maand van de maan kalender Rat (Muis) 11de maand van de maandkalander
Schaap (Geit) 6de maand van de maankalender Os 12de maand van de maankalender

Je geboorte-uur is gekoppeld aan je geheime dier en dit is het ware teken waarop je persoonlijkheid is gebaseerd. Het uur is niet gebaseerd op de lokale tijd maar is gekoppeld aan de locatie van de Zon.

eerste publicatie: 10 mei 2015
Laatste keer bewerkt op: 4 maart 2017