Jupiter - manen

Hermippe – maan van Jupiter

Hermippe is een lid van de Ananke-groep. Dit is een groep manen die vergelijkbare banen beschrijven en die waarschijnlijk een gezamenlijke oorsprong hebben. De groep manen is vermoedelijk ontstaan uit een asteroïde die in brokstukken uit elkaar is gevallen. Mogelijk door een botsing met een ander hemellichaam, mogelijk door getijdenwerking van Jupiter. Het grootste brokstuk is nu de maan Ananke, de overige brokstukken vormen de andere 15 manen van de Ananke-groep.

Alle manen van de Ananke-groep draaien in een retrograde baan om Jupiter heen. De banen zijn excentrisch en ze hebben een grote inclinatie ten opzichte van het equatorvlak van Jupiter. De manen zijn allemaal te klein om voldoende massa te hebben om bolvormig te zijn dus ze hebben vermoedelijk allemaal een onregelmatige vorm.

Hermippe heeft een gemiddelde diameter van twee kilometer en draait op een gemiddelde afstand van 21,3 miljoen kilometer om Jupiter heen. De maan heeft ongeveer 634 dagen nodig voor één omwenteling om de planeet.

Ontdekking

Hermippe is op 9 december 2001 ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt en J. Kleyna vanaf de Mauna Kea sterrenwacht op Hawaii.

Naamgeving

De originele aanduiding is S/2001 J3, later is de maan vernoemd naar Hermippe één van de vele geliefden van Zeus. Hermippe schonk Zeus een zoon die Orchomenos werd genoemd.

 

Euporie in cijfers
Ontdekt door S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
Datum ontdekking 9 december 2001
Gemiddelde afstand tot Jupiter 21.300.000 km
Periapsis (dichtste nadering tot Jupiter) 16.778.010 km
Apoapsis (grootste afstand tot Jupiter) 25.821.990 km
Jaar 1,735523614 Aardse jaren
633,90 Aardse dagen
Omtrek baan 132.310.864,30 km
Gemiddelde baansnelheid 8696,9 km/u
Baan excentriciteit 0,2123
Equatoriale inclinatie t.o.v. de baan 150,887°
Gemiddelde straal 2,0 km (uitgaande van albedo = 0,04)
Omtrek aan de evenaar 12,6 km
Volume 34 km3
Massa 89.920.105.985.832 kg
Dichtheid 2,6 g/cm3
Oppervlakte 50,27 km2
Zwaartekracht aan de oppervlakte 0,002 m/s2
Ontsnappingssnelheid 9 km/u
Lengte van de dag onbekend

Eerste publicatie: 17-02-2013
Laatste keer gewijzigd op: 12 september 2016