Het Qingming festival

China - Qingming festival
Traditionele offers tijdens het Chinese Qingming festival.

Het Qingming festival wordt in 2020 op 4 april gevierd. Het is een nationale vakantie die duurt van 4 april tot 6 april 2020. Het Qingming festival is één van de 24 Chinese Zonnetermen uit de Chinese kalender. Vanaf die datum begint de temperatuur te stijgen en neemt de hoeveelheid regen toe. Dit is de periode in de lente waarin men gaat ploegen en zaaien. De dag staat echter niet alleen symbool voor het seizoen maar het is ook een soort van dodenherdenking waarop men de graven bezoekt en schoonmaakt.

Oorsprong van het festival

Er wordt gezegd dat het Qingming festival oorspronkelijk werd gehouden ter ere van een loyale arbeider die Jie Zitui heette en die leefde in de tijd van de Herfst en Lente periode (770 – 476 v. Chr.). Jie sneed een stuk vlees uit zijn eigen been om zijn hongerige heer te redden die gedwongen werd in ballingschap te gaan toen de kroon in gevaar was. Negentien jaar later kwam zijn heer weer terug op zijn positie en hij vergat Jie Zitui maar later schaamde hij zich daarvoor en besloot hij hem te eren. Jie had zich echter samen met zijn moeder verstopt op een berg. Om Jie te vinden beval de heer dat de berg in brand gezet moest worden. Later werd Jie samen met zijn moeder, dood gevonden. Om Jie te eren beval de heer dat de sterfdag van Jie Hanshi festival zou heten – de dag dat er alleen koude gerechten worden gegeten.

Het tweede jaar, toen de heer naar de berg toe ging om te offeren aan Jie, bleek dat er wilgentakken waren uitgesprongen op de berg. De heer gaf daarom opdracht om de dag na het Hanshi festival Qingming festival te noemen. Later werden deze twee dagen samengevoegd.

Gebruiken

Tijdens het Qingming festival worden er verschillende activiteiten ontplooid. De belangrijkste zijn het schoonmaken van de graven en het eren van je voorouders, vliegeren en een uitje maken. Er zijn ook enkele gebruiken verloren gegaan zoals het dragen van wilgentakken op je hoofd.

Graven schoonmaken

Het schoonmaken van de graven van je voorouders is het belangrijkste gebruik van het Qingming festival. Het graf van je voorouders schoonmaken en ze eren met offers zijn twee van de belangrijkste gebruiken om je verleden dierbaren te eren. Onkruid wordt gewied en er wordt verse grond op het graf gedaan. Het favoriete eten en drinken van de overledene wordt geofferd samen met goudpapier dat geld moet voorstellen. Dit alles wordt verbrand zodat de overledene geen tekort aan eten en geld heeft.

Omdat er tegenwoordig heel veel wordt gecremeerd is de ceremonie sterk vereenvoudigd. Nu worden er vooral in de steden bloemen geplaatst en wordt er voor de overledenen gebeden.

Uitstapjes in de lente

Qingming is niet alleen een dag om de doden te herdenken maar ook een dag om een uitstapje te maken. Het is lente, de natuur komt weer tot leven en de temperaturen zijn aangenaam. Het gebruik om in de maand dat het Qingming festival wordt gevierd er op uit te trekken gaat terug tot de Tang Dynastie (618 – 907 na Chr.)

Vliegeren

Ook vliegeren is een populaire activiteit tijdens het Qingming festival en dan niet alleen overdag maar ook ‘s avonds. Er worden dan kleine lampjes aan de vlieger en aan het touw gemaakt die tijdens het vliegeren lijken op dansende sterren. Door het touw door te snijden wordt de vlieger vaak vrijgelaten. Dit zou degene die dit doet vrijwaren van ziektes.

Data van het Qingming festival

Jaar Datum Vakantie
2015 5 april 4 – 6 april
2016 4 april 2 – 4 april
2017 4 april 2 – 4 april
2018 5 april 5 – 6 april
2019 5 april 5 – 7 april
2020 4 april 4 – 6 april
2021 4 april 3 – 5 april
2022 5 april 3 – 5 april
2023 5 april 5 april
2024 4 april 4 – 6 april

Eerste publicatie: 4 april 2017
Laatste revisie: 4 april 2020