Astronomisch Nieuws

Hubble telescoop terug in bedrijf genomen

De Hubble Space Telescope
De Hubble Space Telescope fotografeert al 30 jaar lang, 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar de onmetelijke ruimte. Credit: NASA

Op zondag 7 maart ging de Hubble Space Telescope als gevolg van een softwarefout in de hoofdcomputer in veilige mode. NASA heeft het probleem inmiddels opgelost en werkt eraan om het wetenschappelijke onderzoek met de telescoop weer te hervatten. Als alles goed verloopt wordt de telescoop op 18 maart weer in gebruik genomen.

De veilige mode van de telescoop is een stabiele configuratie totdat men vanaf de grond oplossingen heeft bedacht om de problemen op te lossen en terug te kunnen keren naar een normale bedrijfsvoering. Er zijn verschillende versies van die veilige mode en die hangen af van het geconstateerde probleem.

De missieleiding in het Goddard Space Flight Center van de NASA ontdekte een softwarefout in een onlangs geüploade uitbreiding die moet helpen bij het compenseren van fluctuaties door een van de gyroscopen. Deze gyroscopen zorgen ervoor dat de Hubble kan draaien en gericht kan blijven op objecten. Ze ontdekten dat de uitbreiding geen rechten had om naar een specifieke locatie in het computergeheugen te schrijven en dat zorgde voor een probleem met de hoofdcomputer waardoor de telescoop automatisch in een veilige mode terechtkwam.

De uitbreiding zal opnieuw geprogrammeerd worden en in de toekomst naar de telescoop worden geüpload. In de tussentijd zal de huidige update niet worden gebruikt.

Toen de Hubble op 7 maart 2021 in veilige mode ging merkte men wel dat het luik dat de opening van de telescoop moet afdekken niet meer automatisch dicht ging. Deze klep is een veiligheid die ervoor moet zorgen dat er geen direct zonlicht in de telescoop kan komen want te veel licht en warmte kunnen de gevoelige instrumenten beschadigen. Het is een veiligheid voor het geval de Hubble per abuis als gevolg van een fout of een technisch probleem in de richting van de Zon zou kijken. In de 30 jaar dat de Hubble nu in gebruik is, is deze klep nooit gesloten geweest ter bescherming tegen heldere objecten.

Het Hubble-team keek in de gegevens van de telescoop, voerde verschillende testen uit en controleerde dat de klep, ondanks commando’s om dicht te gaan, gewoon openbleef. Aanvullende commando’s die naar de hoofdmotor van de klep werden gestuurd om te sluiten leverden geen resultaat op. Gelukkig kon men de klep wel sluiten met behulp van de back-up motor. Die is bij deze dan ook tot hoofdmotor gepromoveerd.

Tijdens de voorbereidingen om de telescoop weer aan het werk te zetten trad er een onverwachte fout op in de Wide Field Camera 3. Dit probleem wordt momenteel onderzocht en men kijkt naar mogelijke oplossingen.

Alle andere instrumenten zijn zonder problemen terug in bedrijf genomen. Aanstaande donderdag, 18 maart, zal de telescoop weer in bedrijf worden genomen. Er worden geen waarnemingen gedaan met de Wide Field Camera 3 totdat men het probleem met dit instrument ook heeft opgelost.

Men verwacht dat de Hubble Space Telescope nog verschillende jaren in gebruik kan blijven.

 

Eerste publicatie: 14 maart 2021
Bron: NASA