Astronomisch Nieuws

Meer dan 100 nieuwe open sterrenhopen gevonden

101 nieuwe open sterrenhopen
Verdeling van de populatie open sterrenhopen in galactische coördinaten. De zwarte punten vertegenwoordigen de gerapporteerde open sterrenhopen die in dit onderzoek zijn gevonden. De rode vierkanten vertegenwoordigen de open sterrenhopen die nieuw in dit onderzoek zijn geïdentificeerd met behulp van Gaia DR3. De blauwe cirkels verwijzen naar de hoekgrootte van de halve getalstraal die door dit werk wordt gegeven. Credit: Songmei et al., 2022.

Door het analyseren van gegevens van de Gaia-satelliet hebben astronomen van het Shanghai Astronomical Observatory (SHAO) 101 nieuwe open sterrenhopen in de Melkweg gevonden.

Open sterrenhopen, ontstaan uit dezelfde gigantische moleculaire wolk, zijn groepen sterren die door de zwaartekracht losjes met elkaar zijn verbonden. Tot nu toe zijn er meer dan 1000 ontdekt in de Melkweg en astronomen zoeken nog steeds naar meer omdat ze hopen een verscheidenheid van deze stellaire groeperingen te kunnen vinden. Het in detail bestuderen ervan zou cruciaal kunnen zijn om ons begrip van het ontstaan en de evolutie van ons sterrenstelsel te verbeteren.

Nu rapporteert een team van astronomen onder leiding van Qin Songmei van het SHAO de vondst van 101 nieuwe open sterrenhopen. De ontdekking is het resultaat van het gebruik van clusteralgoritmen pyUPMASK en HDSBSCAN op de gegevens van Gaia’s Data Release 3 (DR3).

Het team van Songmei slaagde erin om 324 open sterrenhopen te identificeren waarvan er 101 niet eerder waren gerapporteerd. Daarom verhoogde de ontdekking het aantal bekende open sterrenhopen in de buurt (binnen 1600 lichtjaar van de Aarde) met ongeveer 35 procent. Van de bekende 233 open sterrenhopen werden de parameters bijgewerkt door de ruimtelijke verdeling en andere eigenschappen zorgvuldig te vergelijken met de vorige catalogus van open sterrenhopen.

Onder de nieuw gevonden open sterrenhopen bevinden zich paren van open sterrenhopen met een gezamenlijke oorsprong, waarvan de leeftijdsverschillen minder dan 30 miljoen jaar bedragen. Bovendien zijn er ook drie groepen met drievoudige open sterrenhopen, met een ruimtelijke scheiding van minder dan 65 lichtjaar en leeftijdsverschillen van minder dan 10 miljoen jaar. De astronomen veronderstellen dat deze tripletten samen zijn ontstaan uit dezelfde moleculaire wolk.

De onderzoekers voegden eraan toe dat veel nabijgelegen open sterrenhopen met grote ruimtelijke schalen voor het eerst werden gevonden met behulp van hun “slicing”-benadering. Ze onderstreepten dat hun techniek daarom zeer effectief is voor het doorzoeken van nabijgelegen open sterrenhopen met een grote ruimtelijke spreiding. Het toonde ook aan dat veel open sterrenhopen een uitgebreide buitenste structuur hebben.

Tot slot merkten de auteurs van het artikel op dat meer gedetailleerde analyses nodig zijn om meer licht te werpen op de eigenschappen van de nieuw gevonden open sterrenhopen, zoals de massafunctie en de dynamische toestanden. Volgens hen zullen meer spectroscopische gegevens voor de lidsterren van het grootste belang zijn om de dynamische en chemische evolutie van deze open sterrenhopen te bepalen.

Artikel: Songmei Qin et al, Hunting for Neighboring Open Clusters with Gaia DR3: 101 New Open Clusters within 500 pc, arXiv (2022). DOI: 10.48550/arxiv.2212.11034

Eerste publicatie: 31 december 2022
Bron: phys.org